close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 18 maja 2017

  Profesor Theodor Meron Prezes Mechanizmu ds. Międzynarodowych Trybunałów Karnych w dniu 16 maja 2017 r. otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu międzynarodowego prawa humanitarnego i karnego. Uroczystość odznaczenia miała miejsce w Ambasadzie RP w Hadze.

  Sędzia Theodor Meron urodził się w Kaliszu w 1930 r. Jako jedyny ze swojej rodziny przeżył Holocaust. Po wojnie studiował prawo na uniwersytetach w Jerozolimie, Harwardzie i Cambridge. W 1978 r. został profesorem prawa międzynarodowego. Jest wybitnym specjalistą z prawa międzynarodowego humanitarnego i autorem ponad 100 publikacji naukowych z tej dziedziny. W 2001 r. profesor Meron został wybrany sędzią Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. byłej Jugosławii. Czterokrotnie pełnił funkcję Prezesa tego Trybunału. Zasiadał lub przewodniczył składom orzekającym w sprawach ponad 40 oskarżonych przed MTKJ. W 2011 Theodor Meron został wybrany sędzią Mechanizmu ds. Międzynarodowych Trybunałów Karnych. Od marca 2012 r. jest Prezesem Mechanizmu. Oprócz obecnego wyróżnienia w 2011 r. sędzia Theodor Meron otrzymał Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego.       

   

  Speech by A. Misztal, Director of the Legal and Treaty Department of the Ministry of Foreign Affairs

  of the Republic of Poland

   

  Speech by P. Kobza, Chargé d’affaires a.i. at the Embassy of the Republic of Poland

   

  Speech by Dr E. Mikos-Skuza, Faculty of Law and Administration, University of Warsaw

   

  Letter form Professor M. Pałys, Rector of the University of Warsaw

  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona
  Odznaczenie profesora T. Merona

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: