close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 grudnia 2017

  W dniach 27 listopada-1 grudnia br. w Hadze odbyła się 22. sesja Konferencji Państw Stron Konwencji o zakazie broni chemicznej (CWC). Konferencja zajęła się przeglądem wykonywania Konwencji we wszystkich jej obszarach w minionym roku. Polskiej delegacji przewodniczył Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW) Ambasador Marcin Czepelak.

  Otwierając Konferencję Dyrektor Generalny OPCW podkreślił, że – mimo wielu sukcesów w ostatnich latach – sesja ma miejsce w trudnym momencie z uwagi na powtarzające się przypadki użycia broni chemicznej w Syrii. Dodał, że konieczne jest sprostanie wyzwaniom z tym związanym, gdyż rzutuje to na wiarygodność OPCW i CWC. Zapowiedział, że Organizacja dołoży wszelkich starań dla uniwersalizacji CWC i przeciwdziałania zagrożeniu użycia broni chemicznej.

  Podczas debaty przemówienie wygłosił Ambasador Czepelak. Zwrócił uwagę na obecną sytuację w Syrii. Odniósł się do prac związanych z adaptacją OPCW do współczesnych wyzwań i zagrożeń, w tym kontekście też do przygotowań do IV Konferencji Przeglądowej CWC jesienią 2018 roku. Przypomniał o przyjęciu, przy szerokim poparciu międzynarodowym, rezolucji o wdrażaniu konwencji CWC, przedstawianej przez Polskę w ramach I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

  Konferencja podjęła m.in. decyzję o nominowaniu ambasadora Hiszpanii przy OPCW Fernardo Arias Gonzalesa na stanowisko Dyrektora Generalnego OPCW, które obejmie w lipcu 2018 roku. Ustanowiła też otwartą grupę roboczą ds. przygotowań IV Konferencji Przeglądowej, której wiceprzewodniczącym został Ambasador Czepelak.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: