close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • E-KONSULAT

 • W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadził z dniem 01 sierpnia 2013 r. zapisy na spotkania w sprawach paszportowych, prawnych i obywatelskich.

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z tego zakresu powinny zapisywać się poprzez stronę

   

  MSZ E-Konsulat: http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  na spotkania odbywające się w następujących przedziałach czasowych: wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00 do 13:00, w poniedziałek w godzinach 13:30 do 17:30.

   

  Od dnia 01 stycznia 2014 r. przyjmowani są tylko interesanci, którzy wcześniej zapisali się na wizytę w urzędzie. Pozostałe osoby będą przyjmowane tylko w sytuacjach wyjątkowych (losowych).

   

  Terminarz  dokonywania rejestracji  na najbliższe miesiące :

   

  rejestracja od:

         wyznaczane przez system terminy wizyt

   

  23 stycznia 2015 r.

   

  od 2 lutego 2015 r.  do 13 lutego 2015 r.

   

   

  6 lutego 2015 r.

   

   

  od 16 lutego 2015 r. do 27.02.2015 r.

   

  20 lutego  2015 r.

   

   

  od 2 marca 2015 r. do 13 marca 2015 r.

   

  6 marca 2015 r.

   

   

  od 16 marca 2015 r. do 27 marca 2015 r.

   

  20 marca 2015 r.

   

   

  od 30 marca 2015 r. do 10 kwietnia 2015 r.

   

  3 kwietnia 2015 r.

   

   

  od 13 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r.

   

   

  Osoby  dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety na wyjazd przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Wydział Konsularny nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z tego powodu w dniu wyjazdu.

   

  Jednocześnie informujemy, iż zapisanie się na spotkanie nie jest wymagane w celu odbioru paszportu oraz uzyskania zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.

   

  System pozwala tylko na jednokrotną rejestrację na spotkanie w urzędzie. Ponowna rejestracja możliwa jest po odwołaniu wcześniejszej wizyty lub po upływie terminu, na który została ona wyznaczona.

   

   


   

  REJESTRACJA WIZYTY W SYSTEMIE E-KONSULAT JEST WYMAGANA W NASTĘPUJĄCYCH KWESTIACH:

   

  Sprawy paszportowe: złożenie wniosku o paszport 10-letni, 5-letni, tymczasowy.

   

  Sprawy prawne: poświadczenie podpisu, poświadczenie fotokopii, zdolność prawna do zawarcia związku, zapewnienie małżeńskie, zmiana administracyjna imienia/nazwiska, odrzucenie/przyjęcie spadku, zaświadczenie o niekaralności.

   

  Sprawy obywatelskie: poświadczenie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, nabycie obywatelstwa polskiego, przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   

   


   

  UMAWIANIE WIZYTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

   

  Jak zarejestrować się na wizytę za pośrednictwem https://e-konsulat.gov.pl?

    

   

  1. Dokonujemy wyboru placówki dyplomatycznej: Kraj – Holandia; Placówka – Haga
  2. Z menu wybieramy rodzaj wizyty: sprawy paszportowe, prawne, obywatelskie
  3. W punkcie „chcę zarezerwować termin dla" wskazujemy liczbę osób, dla których będą składane wnioski.  
  4. Następnie wybieramy datę oraz godzinę wizyty w Urzędzie spośród dostępnych terminów.
  5. W formularzu wizyty w części „dane kontaktowe" wpisujemy dane osoby dokonującej rezerwacji:

  Uwaga! Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Na wskazany adres e-mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zapisania się na spotkanie.

   

  1.  W punkcie „wizyta dotyczy" wybieramy rodzaj sprawy, w jakiej chcemy przyjechać do Urzędu 

  Podajemy dane osoby/osób, których dotyczy wizyta w Urzędzie.

   

  Uwaga! Podajemy wszystkie dane, ich brak uniemożliwi zapisanie się na wizytę. 

   

  Nr PESEL to numer składający się z 11 cyfr. Zamieszczany jest w takich polskich dokumentach jak: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta/rencisty, karta EKUZ.

   

   

  1.  Wybieramy opcję „dalej" 
  2.  Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekieruje Państwa do następnej strony, na której przyciskiem „zapisz", potwierdzamy dane i termin wizyty 
  3.  Można pobrać i zapisać potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf) dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy

   

  Przy rejestracji prosimy nie używać polskich liter, gdyż system e-konsulat ich nie akceptuje  i uniemożliwia rejestrację.

   

  Jeśli w Systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Wydział Konsularny jest zamknięty lub nie ma już wolnych terminów dla danej usługi.

   

   


   

  ANULOWANIE WIZYTY ZAREZERWOWANEJ ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

    

  Jeśli nie mogą Państwo przyjechać na umówione spotkanie prosimy o anulowanie swojej wizyty.

  Pamiętajmy, aby nie blokować miejsc na liście osób oczekujących na spotkanie i pozwólmy zapisać się innym.

   

  1. Aby anulować wizytę na stronie https://e-konsulat.gov.pl w zakładce: wizyty w Konsulacie wybieramy opcję

   

  • Anuluj umówioną wizytę

  2. Formularz anulowania wizyty wymaga wpisania znajdujących się na druku potwierdzenia rezerwacji:

   

  • Numeru formularza
  • Otrzymanego kodu

  3. Klikamy opcję „odwołaj wizytę"

   

   


   

  ZASADY WIZYT ZAREZERWOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

   

  • Osoby, które umówią spotkanie w niewłaściwym referacie (np. w sprawie paszportu do referatu prawnego) nie będą obsłużone i będą musiały umówić nowe spotkanie.
    
  • Wypełniając formularz wizyty należy podać dane osobowe osoby dla której składany będzie wniosek. W przypadku dzieci należy podać dane dziecka, a nie rodziców lub opiekunów.
    
  •  Wyznaczony dzień spotkania gwarantuje obsłużenie wnioskodawcy w tym dniu, pod warunkiem posiadania wszystkich wymaganych dokumentów oraz środków finansowych na pokrycie kosztu opłat konsularnych.
    
  • Osoby umówione na spotkanie proszone są o przybycie do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Hadze (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag), na 10 minut wcześniej przed umówioną godziną spotkania. Wyznaczona godzina jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony.
    
  • Po przybyciu do urzędu nie należy podchodzić do okienek tylko czekać na wywołanie przez pracownika. 

   

  • Osoby umawiające się na spotkanie są zobowiązane do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
    
  • Wszelkie informacje dotyczące zasad składania wniosków w sprawach paszportowych oraz wymaganych dokumentów znajdują się na stronie urzędu www.haga.msz.gov.pl. Rejestracja w systemie E-Konsulat oznacza, że wnioskujący zapoznał się z tabelą opłat konsularnych, zasadami składania wniosków i dokumentami, które są wymagane przy ubieganiu się o paszport.
    
  • W sytuacjach szczególnie uzasadnionych oraz udokumentowanych istnieje możliwość przyspieszenia spotkania. Dotyczy to jedynie wydarzeń losowych takich, jak nagła choroba bliskiej osoby, pogrzeb czy też powody zdrowotne. Prośba o przyspieszenie spotkania powinna być odpowiednio udokumentowana, np. poprzez przedłożenie aktu zgonu, zaświadczenia ze szpitala lub od lekarza itp.
    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: