close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • KIEDY KONSUL NIE MOŻE POMÓC?

 • Niestety, nie zawsze możemy Państwu pomóc - uprawnienia konsula są ograniczone.

  Konsul nie może:

   

  • wydawać dowodów osobistych
  • wydawać odpisów aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
  • wydawać zaświadczeń o stanie cywilnym
  • zastrzegać i wymieniać polskiego prawa jazdy
  • wydawać zaświadczenia o niekaralności
  • dokonywać w Polsce rejestracji rozwodu uzyskanego w Holandii
  • pośredniczyć w uzyskiwaniu informacji dotyczących zasad nabywania prawa do emerytury lub renty czy obliczania wysokości należnych świadczeń
  • regulować jakichkolwiek zobowiązań finansowych, takich jak długi, grzywny, mandaty, koszty postępowania sądowego itp.
  • świadczyć usług, które wykonują biura turystyczne, banki, firmy ubezpieczeniowe oraz firmy transportowe
  • dokonywać rozliczeń podatkowych
  • pośredniczyć w znalezieniu pracy, uzyskaniu zgody na zatrudnienie, czy w uzyskaniu zakwaterowania
  • ingerować w konflikty dotyczące niewywiązywania się ze zobowiązań jednej ze stron wynikających z zawartych przez nie umów cywilnoprawnych (stosunek pracy, zakup usług turystycznych etc.)
  • ingerować w konflikty między małżonkami
  • pełnić funkcji adwokata lub angażować za osobę zainteresowaną pełnomocnika (może natomiast dostarczyć zainteresowanemu listę adwokatów cieszących się zaufaniem urzędu konsularnego)

   

   


   

  PLATFORMY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z URZĘDAMI KRAJOWYMI

   

  Nie w każdej sprawie cywilnej i prawnej może pomóc konsul. Niektóre sprawy można załatwić jedynie w bezpośrednim kontakcie z polskim urzędem. W wielu przypadkach istnieje jednak możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów drogą elektroniczną. Oto kilka przydatnych narzędzi.

   

  1. Strona internetowa: www.obywatel.gov.pl

   

  Źródło wiedzy o tym, jak załatwić sprawy urzędowe na terenie Polski

   

   

  2. EPUAP

   

  Czym jest ePUAP?

  ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej: www.epuap.gov.pl. Dzięki tej platformie możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wizyty w Polsce, na przykład uzyskać dowód osobisty czy uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego. Sprawdź na www.epuap.gov.pl, jakie sprawy możesz załatwić przez internet w wybranym urzędzie.

   

  Jak korzystać z platformy ePUAP

  Jeśli chcesz załatwić sprawę urzędową przez internet za pomocą platformy ePUAP, musisz mieć profil zaufany. Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

   

  Co zrobić, żeby założyć profil zaufany

  Aby założyć profil zaufany przebywając w Holandii, należy złożyć wniosek przez internet, a następnie potwierdzić swój profil w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze. W tym celu należy stawić się w urzędzie z ważnym polskim dokumentem tożsamości – dowodem osobistym lub paszportem. Koszt czynności to 30 euro.

   

   

  3. Platforma Usług Elektronicznych ZUS

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił w formie elektronicznej możliwość zadawania pytań

  i otrzymywania odpowiedzi poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (http://pue.zus.pl/)

   

  PUE udostępnia on-line dane zapisane na kontach w ZUS, daje możliwość łatwego generowania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz różnego typu pism i wniosków. W celu uzyskania dostępu do systemu należy zarejestrować swój profil i zalogować się do systemu.

   

  Zapytania w sprawie nabycia uprawnień emerytalnych lub rentowych w Polsce oraz przekazywania ich za granicę, obywatele polscy zamieszkujący na stałe w Niderlandach mogą również kierować w formie pisemnej bezpośrednio do zakładów ubezpieczeń społecznych w Polsce właściwych ze względu na ich ostatnie miejsce zamieszkania w kraju.

   

  W sprawie formularzy należy kontaktować się bezpośrednio z:

   

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

  Biuro Rent Zagranicznych

  ul. Senatorska 10

  00-082 Warszawa

  Tel. (00-48-22) 826 05 53

  Fax: (00-48-22) 827 40 09 lub (00-48-22) 827 56 21

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: