close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POŚWIADCZANIE DOKUMENTÓW, PODPISÓW, PEŁNOMOCNICTWA, ZMIANA IMIENIA/NAZWISKA

 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU, UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA

   

  Osoby przebywające w Królestwie Niderlandów, które chcą poświadczyć własnoręczność podpisu lub udzielić pełnomocnictwa osobie mieszkającej w Polsce do dokonania czynności prawnej w ich imieniu, mogą to zrobić podpisując tekst dokumentu przed konsulem.

   

  Kiedy możesz potrzebować poświadczenia podpisu:

  • przyjęcie spadku,
  • zrzeczenie się spadku,
  • potwierdzenie zgody jednego z rodziców na wydanie paszportu dla dziecka;

   

  Kiedy możesz potrzebować udzielenia pełnomocnictwa:

  • do zakupu samochodu,
  • do wymeldowania,
  • do korzystania z konta bankowego,
  • do zawarcia umów (w tym także umów darowizny), nieprzenoszących własności nieruchomości (patrz uwagi poniżej).

   

  Kiedy konsul NIE POŚWIADCZY własnoręczności podpisu na pełnomocnictwie:

   

  • dotyczącym przeniesienia własności nieruchomości bądź innych ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach (np. pełnomocnictwie do sprzedaży lub kupna mieszkania, domu, działki etc.).

  Z uwagi na art. 99 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.; patrz treść artykułu poniżej) pełnomocnictwa dotyczące przeniesienia praw do nieruchomości (działki budowlane, budynki, mieszkania stanowiące odrębną nieruchomość), należy sporządzić w formie aktu notarialnego.

  Art. 99. § 1. Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie. 

   

  PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej;
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym
  • swój podpis złóż przed konsulem (nie wcześniej);

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

  1. dowód tożsamości, tj. paszport lub dowód osobisty
  2. dokument, na którym na nastąpić poświadczenie podpisu lub uprzednio sporządzone pismo dotyczące udzielenia pełnomocnictwa.

   

  KOSZT:

  30 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie wizyty w konsulacie

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  od ręki

   


   

  POŚWIADCZENIE TŁUMACZENIA DOKUMENTÓW

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze dokonuje poświadczeń i tłumaczeń dokumentów w ograniczonym zakresie, tylko wówczas, gdy TŁUMACZENIE DOKUMENTU JEST ELEMENTEM INNEJ CZYNNOŚCI ŚWIADCZONEJ PRZEZ WYDZIAŁ. Konsul poświadcza i tłumaczy JEDYNIE DOKUMENTY POWTARZALNE NA DRUKACH URZĘDOWYCH.

   

  KOSZT:

  30 euro za 1 stronę tłumaczenia (strona to 1125 znaków ze spacjami)

   

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie wizyty w konsulacie

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  do ustalenia z zainteresowanym

   


   

  ZMIANA IMIENIA I/LUB NAZWISKA W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

   

  Zmiany imienia i/lub nazwiska można dokonać tylko z ważnego powodu, m.in.:

  • posiadania imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
  • chęci zmiany na imię lub nazwisko faktycznie używane,
  • chęci zmiany na imię lub nazwisko, które wcześniej zostało zmienione wbrew prawu,
  • chęci zmiany nazwiska przez osobę posiadającą obywatelstwo innego państwa, na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami tego państwa.

   

  PROCEDURA:

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY OBYWATELSKIE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów wymienionych poniżej (szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej);
  • ureguluj opłatę podczas wizyty w Wydziale Konsularnym

   

  LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

   

  1. Wniosek do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce, w miejscowości wskazanej przez osobę zainteresowaną; powinien on zawierać:
  • uzasadnienie zmiany imienia lub nazwiska,
  • nowe imię lub nazwisko,
  • ostatni adres w Polsce,
  • adres w Królestwie Niderlandów,
  • nr telefonu,
  • nr ewidencyjny PESEL,
  • własnoręczny dotychczasowy podpis, zgodny z prawem polskim;
  1. Ankieta podpisana nazwiskiem dotychczasowym wzór TU;
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia wnioskodawcy na druku polskim (odpis międzynarodowy nie może zostać przyjęty);
  3. Polski akt małżeństwa wnioskodawcy. Jeżeli zmiana nazwiska nastąpiła w Królestwie Niderlandów, najpierw należy zarejestrować akt małżeństwa w USC w Polsce (patrz pkt. wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego).
  4. Pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zmianę nazwiska;
  5. Odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci objętych wnioskiem; pisemna zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, które ukończyło 13 lat;
  6. Jeżeli małżeństwo wnioskodawcy zostało rozwiązane przez rozwód - odpis wyroku sądowego orzekającego rozwód wraz z zaświadczeniem nr 39 (dostępnym w urzędzie gminy lub kancelarii sądu, w którym zapadł wyrok) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie oraz ewentualnym powrocie kobiety rozwiedzionej do poprzedniego nazwiska;
  7. jeżeli małżeństwo wnioskodawcy ustało z powodu zgonu współmałżonka - odpis skrócony aktu zgonu nieżyjącego małżonka;
  8. Kopia ważnego paszportu polskiego lub dowodu osobistego; ew. kopia ważnego paszportu obcego (jeżeli wnioskodawca posiada obok polskiego również obywatelstwo obce).

   

  KOSZT:

  50 euro

  Opłaty pobierane są kartą lub w gotówce, w momencie wizyty w konsulacie

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

  2-3 miesiące

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: