close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • WPISANIE (TRANSKRYPCJA) AKTU URODZENIA DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO

 • ZAPISY NA WIZYTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

   

  W związku ze znacznym wzrostem napływu interesantów do naszego urzędu, w celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich przybyłych, Wydział Konsularny wprowadził z dniem 01 sierpnia 2013 r. system internetowych zapisów na spotkania w sprawach paszportowych, prawnych, obywatelskich i wizowych.

   

  Osoby zainteresowane załatwieniem spraw z tego zakresu powinny zapisywać się poprzez aplikację MSZ E-konsulat, dostępną na www.haga.msz.gov.pl w zakładce „E-KONSULAT”.

   

   

  Więcej informacji na temat zasad rejestrowania wizyt znajdą Państwo w zakładce "E-KONSULAT".

   


   

   

  WPISANIE (TRANSKRYPCJA) ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO:

  Podstawa prawna - ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

  Dokumenty konieczne do wpisania (transkypcji) zagranicznego aktu urodzenia w polskich urzędach stanu cywilnego:

  Wniosek do Kierownika USC w miejscowości wskazanej przez osobę zainteresowaną o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.

   

  Oryginał zagranicznego odpisu aktu urodzenia pobrany z gminy holenderskiej. Jeżeli aktu urodzenia jest na druku międzynarodowym nie ma potrzeby załączać tłumaczenia. Jeżeli akt urodzenia sporządzony jest na druku holenderskim, tłumaczenie przysięgłe jest wymagane. Tłumaczenia aktu można dokonać w Wydziale Konsularnym (opłata 30 EUR).

   

  UWAGA:

   

  Odpisy aktu urodzenia bez pieczęci nie są przyjmowane.

   

  Jeżeli w akcie wpisany jest ojciec dziecka wymagany jest akt małżeństwa rodziców (odpis na druku polskim lub międzynarodowym, skrócony lub zupełny). Jeżeli rodzice dziecka nie pozostają w związku małżeńskim konieczny jest oryginalny akt uznania dziecka przez ojca (‘akte van erkenning'). Akt uznania sporządzany jest zawsze na druku holenderskim, który wymaga tłumaczenia (opłata 30 EUR). Jeżeli uznanie dokonane było po urodzeniu dziecka akt uznania powinien być dołączony do aktu urodzenia- wówczas trzeba tłumaczyć dwie strony (2x30 EUR).

   

  Akty urodzenia rodziców (odpisy na drukach polskich, skrócone lub zupełne). Jeżeli jeden z małżonków nie jest obywatelem Polski, akt urodzenia nie jest obowiązkowy.

   

  Dokumenty tożsamości rodziców - do wglądu

   

  Jeśli wniosek składa tylko jedno z rodziców, musi przedstawić oświadczenie, w którym drugi rodzic wyraża zgodę na dokonanie transkrypcji.

   

  Bardzo prosimy, by na dostarczanych przez Państwa w celu transkrypcji odpisach aktów urodzenia dzieci, imiona, nazwiska i inne dane wpisane były z użyciem polskich znaków diakrytycznych. Polskie Urzędy Stanu Cywilnego odsyłają akty sporządzone bez tych znaków, żądając ich korekty, co powoduje znaczne wydłużenie procedury i wzrost jej kosztów. Wydział Konsularny przy realizacji czynności związanych z transkrypcją będzie przyjmował tylko właściwie sporządzone dokumenty.

   

  Opłata konsularna za umiejscowienie aktu urodzenia wynosi 50 EUR. Opłatę uiszcza się gotówką w kasie Wydziału Konsularnego, w dniu składania wniosku.

   

  Załączone do wniosku dokumenty nie podlegają zwrotowi.

   

  Po przyjęciu wniosku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień niezbędnych z uwagi na procedurę umiejscowienia aktu w księgach stanu cywilnego.

   

  Okres oczekiwania wynosi około 4-5 tygodni. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji okres ten może ulec wydłużeniu.

   

  W razie jakichkolwiek wątpliwości należy wysłać e-mail na adres: haga.konsulat@msz.gov.pl.   Informujemy, że nie udzielamy odpowiedzi na pytania, na które odpowiedzi zawarte są w powyższej informacji.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: