close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • W poniższym materiale informacyjnym posłużono się terminologią uproszczoną, która może odbiegać od ścisłego języka prawnego stosowanego w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.

   

   

  RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH:

   

   

  Konsul wydaje paszporty i paszporty tymczasowe (ważne nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania).

   

   

  Najczęściej wydawanymi przez urząd konsularny w Hadze dokumentami paszportowymi są:

   

  • paszport dla osoby dorosłej lub osoby małoletniej między 13 a 18 r.ż., ważny na okres 10 lat – biometryczny;
  • paszport dla osoby małoletniej (do 13 r.ż.) ważny lat 5 od daty wydania;
  • paszport tymczasowy dla osoby przebywającej za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • paszport tymczasowy dla osoby przebywającej za granicą w zwiazku z chorobą lub pogrzebem jego członka rodziny albo prowadzoną przez tę osobę działalnością zawodową;
  • paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie sporządzonego w RP paszportu biometrycznego;
  • paszport tymczasowy bez zamieszczania numeru PESEL dla małoletniego urodzonego za granicą - wydawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

   

  PROCEDURA UZYSKANIA PASZPORTU:

   

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów (szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej);
  • po złożeniu wniosku możesz sprawdzić status swojego wniosku TU:
  • odbierz paszport osobiście (bez konieczności umawiania wizyty) lub na wniodek zainteresowanego za pośrednictwem listu poleconego (tylko w uzasadnionych przypadkach; wydatek za przesyłkę w wysokości 10 euro ponosi wnioskujący).

   

  WYMOGI:

   

  Dla osoby pełnoletniej:

   

  • wniosek paszportowy - pobierany i wypełniany w dniu wizyty w urzędzie konsularnym;
  • aktualne zdjęcie paszportowe (kolorowe, 35x45mm);
  • wniesienie opłaty konsularnej – kartą lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;
  • polski dokument tożsamości (dowód lub paszport); w przypadku braku ważnego dokumentu – ostatni posiadany dokument;
  • w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą także odpis polskiego aktu małżeństwa .

   

  Dla osoby małoletniej od 13 do 18 r.ż.

   

  • wniosek paszportowy - pobierany i wypełniany w dniu wizyty w urzędzie konsularnym;

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  • aktualne zdjęcie paszportowe (kolorowe, 35x45mm);
  • wniesienie opłaty konsularnej – kartą lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;
  • w przypadku pierwszego paszportu dla dziecka  – polski odpis aktu urodzenia;
  • obecność osobista małoletniego;
  • obecność obojga rodziców (opiekunów prawnych) z ważnymi dokumentami tożsamości;

   

  Dla osoby małoletniej do 13 r.ż.

   

  • wniosek paszportowy - pobierany i wypełniany w dniu wizyty w urzędzie konsularnym;

  Na wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

   

  • aktualne zdjęcie paszportowe (kolorowe, 35x45mm);
  • wniesienie opłaty konsularnej – kartą lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;
  • w przypadku pierwszego paszportu dla dziecka  – polski odpis aktu urodzenia;
  • obecność osobista dziecka jest wymagana dopiero po ukończeniu 5 roku życia;
  • obecność obojga rodziców (opiekunów prawnych) z ważnymi dokumentami tożsamości;

   

   

   OPŁATY KONSULARNE:

   

   

  RODZAJ PASZPORTU

   

  KWOTA W EURO

   

  paszport dla osoby dorosłej ważny na okres 10 lat – biometryczny

   

  110

  paszport dla osoby małoletniej (do 13 r.ż.) ważny lat 5 od daty wydania

   

  35

  paszport tymczasowy dla osoby małoletniej – ważny 1 rok

   

  30

  paszport tymczasowy dla osoby dorosłej, która nie ukończyła 70 r.ż.

   

  40

  paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie sporządzonego w RP paszportu (wydawany tylko po złożeniu i opłaceniu wniosku o paszport ważny na 10 lub 5 lat)

   

  15

  opłata za wydanie paszportu w miejsce utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza

   

  330

  opłata za wydanie paszportu w miejsce utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza - dla osoby małoletniej do 13 r.ż.

   

  210

  wwykonanie czynności paszportowej w trybie pilnym (opłata pobierana wraz z inną opłatą paszportową)

   

  30

   

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

   

  • paszport biometryczny – ok. 4-5 tygodni
  • paszport tymczasowy (wszelkie typy) – 2 tygodnie
  • procedura wydania paszportu tymczasowego w trybie pilnym – natychmiast, lub maksymalnie 2 dni robocze

   

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety na wyjazd przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Wydział Konsularny nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z tego powodu.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: