""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAŁY PRZEDSTAWICIEL RP PRZY OPCW

 • Obowiązki Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) pełni pan Marcin Czepelak, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny RP w Królestwie Niderlandów.

   

  Członkiem Delegacji RP przy OPCW jest pan Marcin Kawałowski, Radca w Ambasadzie, który pełni funkcję Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy Organizacji.

   

   

  Rys historyczny

  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej została utworzona 29 kwietnia 1997 r. wraz z wejściem w życie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Chemical Weapons Convention, CWC). Konwencja została wyłożona do podpisu 13 stycznia 1993 r. w Paryżu. Polska podpisała ją 13.01.1993 r., a ratyfikowała 23.08.1995 r. Warunkiem jej wejścia w życie była ratyfikacja przez minimum 65 państw. 65 krajem, które dokonało tego wymogu były Węgry.

   

  Siedzibą OPCW jest Haga. Jej działalność wspiera wykonywanie zapisów Konwencji. Obecnie OPCW zrzesza 190 państw członkowskich. Poza zasięgiem oddziaływania Konwencji pozostaje 6 państw (Angola, Egipt, Izrael, KRLD, Mjanma, Sudan Południowy).

   

  Konwencja CWC jest pierwszym w historii instrumentem prawa międzynarodowego, zakładającym całkowitą likwidację jednej z trzech kategorii broni masowego rażenia. Pod pojęciem broni chemicznej Konwencja definiuje toksyczne związki chemiczne i ich prekursory, z wyłączeniem przypadków ich zastosowania do celów nie zabronionych przez CWC (cele przemysłowe, rolnicze, badawcze, medyczne, farmaceutyczne i ochronne, jak również użycie w celu utrzymania porządku publicznego). Definicja broni chemicznej obejmuje także amunicję i urządzenia, specjalnie zaprojektowane dla spowodowania śmierci lub innej szkody z użyciem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów. Koszty niszczenia broni chemicznej oraz działalności weryfikacyjnej OPCW w tej dziedzinie ponoszą państwa posiadające broń chemiczną. Niszczenie broni C odbywa się według szczegółowych rocznych planów niszczenia, przekazywanych Sekretariatowi Technicznemu OPCW. Proces niszczenia odbywa się na specjalnie wyznaczonych obiektach do niszczenia broni chemicznej i podlega stałej weryfikacji inspekcyjnej OPCW. Państwa posiadające broń C zobowiązane są też do składania rocznych raportów dotyczących przebiegu niszczenia zapasów broni chemicznej.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: