close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • LEGALISERING DOCUMENTEN - APOSTILLE

 •  

  Informatie betreffende opheffing van het legaliseren van documenten op de Ambassade en de Consulaire Afdelingen.

   

   

  1. De legalisatie van documenten door Poolse diplomatieke instanties en Consulaire Afdelingen

  per 14 augustus 2005 is niet meer vereist, in verband met het toetreden van Polen tot het Verdrag van de Haagse Conventie uit 1961. 86 landen hebben de Haagse Conventie tot nu toe getekend en geratificeerd - waaronder Nederland. Ratificatie van de Haagse Conventie door de Republiek Polen betekent dat vanaf 14 augustus 2005 de Poolse Ambassade te Den Haag de officiële documenten in Nederland opgemaakt en voor juridische verkeer in Polen bestemd niet meer zal legaliseren.

   

   

  2. In plaats van bestaande procedure voor legalisatie van de documenten door diplomatieke instanties en Consulaire Afdelingen is op basis van de Haagse Conventie een eenvoudiger en efficiëntere  procedure geïntroduceerd “apostilleren” genoemd . Het apostilleren is feitelijk bekrachtiging van de echtheid van handtekeningen, stempels en zegels op de documenten. Een document voorzien van een “apostille” kan zonder verdere legalisatie benut worden voor het juridische verkeer in het buitenland.

   

   

  3. Apostilles worden uitsluitend op de officiële documenten geplaatst zoals juridische documenten ( bv rechterlijke uitspraken, beslissingen, verordeningen, beslissingen van officier van justitie ) notariële documenten en, administratieve documenten (diploma’s, administratieve beslissingen).

   

   

  4. Apostilles worden verstrekt door de Griffie van de Rechtbanken in volgende steden in Nederland.

   

   

  Rechtbank 's-Gravenhage

  Adres: Prins Clauslaan 60

  2595 AJ 's-GRAVENHAGE

  Correspondentie adres : Postbus 20302

  2500 EH 's-GRAVENHAGE

  Tel.: +31 (70) 381 31 31

   

   

  Rechtbank 's-Hertogenbosch

  Adres: Leeghwaterlaan 8

  5223 BA 's-HERTOGENBOSCH

  Correspondentie adres : Postbus 70584

  5201 CZ ’s-HERTOGENBOSCH

  Tel.: +31 (73) 620 20 20

   

   

  Rechtbank Alkmaar

  Adres: Kruseman van Eltenweg 2

  1817 BC ALKMAAR

  Correspondentie adres:

  Postbus 251

  1800 BG ALKMAAR

  Tel.: +31 (72) 527 46 46

   

   

  Rechtbank Almelo

  Adres: Egbert Gorterstraat 5

  ALMELO

  Correspondentie adres: Postbus 323

  7600 AH ALMELO

  Tel.: +31 (546) 83 27 27

  Fax: +31 (546)65 73 44

   

   

  Rechtbank Amsterdam

  Adres: Parnassusweg 220

  1076 AV AMSTERDAM

  Correspondentie adres: Postbus 84500

  1080 BN AMSTERDAM

  Tel.: +31 (20) 541 21 11

   

   

  Rechtbank Arnhem

  Adres: Walburgstraat 2-4

  6811 CD ARNHEM

  Correspondentie adres: Postbus 9030

  6800 EM ARNHEM

  Tel.: +31 (26) 359 20 00

  Fax: +31 (26) 359 33 33

   

   

  Rechtbank Assen

  Adres: Brinkstraat 4

  9401 HZ ASSEN

  Tel.: +31: (592) 33 92 22

  Correspondentie adres: Postbus 30009

  9400 RA ASSEN

   

   

  Rechtbank Groningen

  Adres:Guyotplein 1

  9712 NX GRONINGEN

  Correspondentie adres: Postbus 781

  9700 AT GRONINGEN

  Tel.: +31 (50) 316 61 66

   

   

  Rechtbank Leeuwarden

  Adres:Zaailand 102

  8911 BN LEEUWARDEN

  Correspondentie adres:

  Postbus 1702

  8901 CA LEEUWARDEN

  Tel.: +31 (58) 234 13 41

  Fax : +31 (58) 234 14 25

   

   

  Rechtbank Maastricht

  Adres:St. Annadal 1

  6214 PA MAASTRICHT

  Correspondentie Postbus 1988

  6201 BZ MAASTRICHT

  Tel.: +31 (43) 346 54 65

   

   

  Rechtbank Middelburg

  Adres: Kousteensedijk 2

  4331 JE MIDDELBURG

  Correspondentie adres: Postbus 5015

  4330 KA MIDDELBURG

  Tel.: +31 (118) 677000

  Fax: +31 (118) 677480

   

   

  Rechtbank Roermond

  Adres: Willem II Singel 67

  6041 HV ROERMOND

  Correspondentie adres: Postbus 950

  6040 AZ ROERMOND

  Tel.: +31 (475) 352 222

   

   

  Rechtbank Rotterdam

  Adres: Wilhelminaplein 100 - 125

  3007 BL ROTTERDAM

  Correspondentie adres: Postbus 50950

  3007 BL ROTTERDAM

  Tel.: +31 (10) 297 12 34

   

   

  Rechtbank Utrecht

  Adres: Vrouwe Justitiaplein 1

  3500 DA UTRECHT

  Correspondentie adres: Postbus 16005

  3500 DA UTRECHT

  Tel.: +31 (30) 22 33 000


  Rechtbank Zutphen

  Adres: Martinetsingel 2

  7201 DT ZUTPHEN

  Correspondentie adres: Postbus 9008

  7200 GJ ZUTPHEN

  Tel.: +31 (575) 59 35 00

   

   

   

  Informatie over het apostilleren van de meest gebruikte Nederlandse

  documenten in het juridische verkeer in Polen.

   

  1. Uittreksels van het Handelsregister van Kamers van Koophandel geapostilleerd te worden ter Griffie van een Rechtbank.

   

   

  2. Diploma’s van universiteiten en hogescholen alsmede middelbare schooldiploma’s, die in Nederland zijn afgegeven, dienen allereerst bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in Groningen, Informatie Beheer Groep (tel. 050-599 80 36)  bekrachtigd worden en vervolgens geapostilleerd ter Griffie van een Rechtbank.

   

  3. In verband met het toetreden van Polen tot het Verdrag van Athene nr. 17 van 15 september 1977

  (Tractatenblad nr. 148 van 27 augustus 2003 ) per 1 juni 2003 inzake vrijstelling van legalisatie van bepaalde akten en documenten, dat tevens door Nederland is ondertekend, is de legalisatie van de volgende documenten niet vereist:

   

   

  a/ documenten van burgerlijke stand (geboorteakten, huwelijksakten en overlijdensakten)

  b/ verklaringen van huwelijksbevoegdheid t.b.v. een huwelijksvoltrekking in het buitenland of gezinssituatie van natuurlijke personen

  c/ verklaringen omtrent de nationaliteit

  d/ documenten met betrekking tot woon- of verblijfplaats.

   

   

  Bekrachtiging van de echtheid van handtekeningen op documenten

  Bekrachtiging van de echtheid van handtekeningen op documenten die ten overstaan van consul door de betrokkene zijn ondertekend, vind plaats op de Consulaire Afdeling van de Ambassade, alleen op werkdagen:

   

   

  maandag 12:30- 17:30 uur

  dinsdag tot en met vrijdag 9:00- 14:00 uur

   

   

  Telefoonnummers voor informatie: 070-79 90 100 of 070-79 90 128.

   

   

  Hiervoor hoeft geen afspraak te worden gemaakt.

   

   

  De leges voor bekrachtiging van de echtheid van handtekeningen bedraagt 30 euro.

   

  Indien men zijn handtekening bij de Consul wenst te legaliseren dient men PERSOONLIJK aanwezig

  te zijn, de handtekening te zetten ten overstaan van de Consul en voorts een geldig paspoort of

  identiteitsbewijs te kunnen tonen.

   

   

  Bekrachtiging van in Polen gemaakte documenten bestemd voor het juridische verkeer in Nederland

   

  Ratificatie van de Haagse Conventie door de Republiek Polen betekent dat vanaf 14 augustus 2005 de procedure bij de Nederlandse Ambassade te Warschau met betrekking tot legalisatie van (officiële) documenten in Polen opgemaakt en bestemd voor juridische verkeer in Nederland, precies dezelfde is als die vanaf dezelfde datum aan de Poolse Ambassade in Nederland. In plaats van bestaande procedure voor legalisatie van de documenten door diplomatieke instanties en Consulaire Afdelingen is op basis van de Haagse Conventie een eenvoudiger en efficiëntere procedure geïntroduceerd “apostilleren” genoemd. Ook hier kunnen alle voornoemde documenten worden geapostilleerd en kan legalisatie achterwege blijven.

   

   

  Apostilles worden in Polen uitsluitend verstrekt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken –

  Consulaire Departement ( Departament Konsularny i Polonii, Wydział Legalizacji Dokumnetów, Al.

  Szucha 21, 00-580 Warszawa, tel. 0048-22-52 39 463 of 52 39 128 ) op werkdagen van 9:00 tot 13:00

  uur.


  De leges voor een apostille bedraagt 60 zloty per document.

  Print Print Share: