""
close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • OVERLIJDEN

 •  

  Verklaring over het vervoer van een stoffelijk overschot of urn naar Polen.

   

   

  Voor het vervoeren van een stoffelijk overschot of een urn naar Polen vereist toestemming, die gegeven wordt door de bevoegde burgemeester gezien de voorgenomen begraafplaats. De familie van de overledene kan toestemming verkrijgen door zich persoonlijk, of via een begrafenisonderneming tot de bevoegde burgermeester in Polen te wenden. Het tonen van de toestemming van de burgemeester is noodzakelijk voor het verkrijgen van toestemming van de Consul voor het vervoer van het stoffelijk overschot  of de urn.

   

   

   

   

  Het vervoer van een stoffelijk overschot naar Polen kan alleen gedaan worden door gespecialiseerde vervoersondernemingen, die de geëigende bevoegdheden bezitten voor internationaal vervoer van stoffelijke overschotten of door begrafenisondernemingen. Het vervoer van urnen kan met elk gewenst vervoersmiddel plaatsvinden.

   

   

   

   

   

  De Consul in Den Haag verstrekt een vergunning voor het vervoer van een menselijk stoffelijk overschot naar Polen op grond van volgende documenten:

   

   

   

  1. een vergunning voor het invoeren van het stoffelijk overschot uit Nederland naar Polen, afgegeven door de burgmeester van de gemeente, waar de begrafenis van het stoffelijk overschot is voorzien
  2. een vergunning van de Nederlandse gemeente, waar de persoon is overleden, voor het uitvoeren van het stoffelijk overschot uit Nederland naar Polen. Dit document heet “ Laisser-passer voor lijken” of “ Lijken-Pass”, 
  3. een verklaring afgegeven door de ambtenaar van de Nederlandse gemeente, in wiens aanwezigheid  het stoffelijk overschot in een verzegelde metalen kist is geplaatst in de begrafenisonderneming of het mortuarium in het ziekenhuis, vervolgens dichtgelast en daarna in een houten kist gezet, dat de voorwaarden voor internationaal vervoer van een stoffelijk overschot zijn vervuld. Dit document heet “Geneeskundige verklaring”.
  4. overlijdenskaart of verklaring van arts over datum, plaats en oorzaak van overlijden (zogenaamde  "Medische verklaring")
  5. een internationale overlijdensakte uitgegeven door de Nederlandse burgerlijke stand. Dit document heet  “Uittreksel uit de overlijdensakte”. 

   


   

  De Consul geeft een vergunning voor het vervoeren van een urn met menselijke as uit Nederland naar Polen op grond van volgende documenten:

   

   

   

  1. verklaring van burgemeester in Polen, van de gemeente waar men voornemens is de begrafenis te houden, met toestemming om de urn uit Nederland te laten komen,
  2. verklaring van het crematorium over het verbranden van het stoffelijk overschot en deponeren van de as in de urn ( de zogeheten "CREMATIEVERKLARING"),
  3. een internationale overlijdensakte. Dit document heet “Uittreksel uit de overlijdensakte”.

  De leges voor een consulaire vergunning voor het vervoer van een stoffelijk overschot of urn naar Polen bedraagt 54 euro.

  Print Print Share: