close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • VISUM

 •  

   

  VISAS

   

  Vanaf 15 september 2011 dient voorafgaand aan een visumaanvraag, zowel voor een Schengenvisum als een nationaal visum, een elektronische registratie van de visumaanvraag gedaan te worden op het adres:   

   

  http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Daar vindt u ook gedetailleerde informatie over visumprocedures en het invullen van elektronische aanvragen.

   

               Actuele lijst van visum vrij landen kunt op webpagina van de Poolse Ministerie van Buintenlandse Zaken vinden:

               http://www.msz.gov.pl/en/travel_to_poland/entering_poland/visa_free/visa_free_countries

   

   

   

   

   


   

   

   

  Schengenvisum C

  Als u tot 90 dagen binnen een halfjaar gerekend vanaf de eerste binnenkomst wilt verblijven in Polen of alle Schengenlanden tezamen (tijdens één of meerdere reizen) of transit wilt reizen door Schengenterritorium (per trein, auto of vliegtuig), dient u een Schengenvisum C aan te vragen.

  Een eenvormig Schengenvisum (C geldig voor de Schengenlanden) geeft recht op verblijf in alle  Schengenlanden.

  Een Schengenvisum met beperkte territoriale geldigheid (C geldig alleen voor Polen of met uitsluiting van een bepaald/bepaalde Schengenland/Schengenlanden) geeft recht op verblijf in alleen die landen, waarvoor het visum geldig is.

  Welke documenten zijn vereist voor aanvraag van een Schengenvisum C:

  1. Reisdocument:

  minimaal geldig tot drie maanden na het geplande vertrek uit Polen/Schengengebied;

  met minimaal 2 lege pagina's;
  uitgegeven in de laatste 10 jaar.

  2. Ingevulde en ondertekende visumaanvraag.

  3. Biometrische foto.

  4. Betalingsbewijs visum.

  5. Medische verzekering ter hoogte van minimaal 30.000 Euro en geldig voor het hele Schengengebied.

  6. Aanvullende documenten, die aantonen:

  reisdoel;

  geregeld onderdak;

  beschikking over bestaansmiddelen voor binnenkomst, verblijf en vertrek uit het Schengengebied of Polen;

  bereidheid het Schengengebied te verlaten na verloop van de geldigheid van het visum.

   

   

   


   

  Nationaal Visum D

  Als u in Polen in totaal (tijdens één of meerdere binnenkomsten) langer wilt verblijven dan 90 dagen (minimaal 91) in een periode van een half jaar gerekend vanaf de eerste binnenkomst, dient u een nationaal visum D aan te vragen.

  Het nationaal visum (D) geeft recht op verblijf:

  in Polen voor de duur van de geldigheid, waarvoor het visum is afgegeven;

  en bovendien tot het zich bewegen over het territorium van de overige Schengenlanden tot drie maanden in de periode van een half jaar.

  Welke documenten zijn vereist voor het aanvragen van een nationaal visum D:

  1. Reisdocument.

  2. Ingevulde en ondertekende visumaanvraag.

  3. Biometrische foto.

  4. Betalingsbewijs visum.

  5. Medische verzekering.

  6. Aanvullende documenten, die aantonen:

  reisdoel;

  beschikking over bestaansmiddelen voor binnenkomst, verblijf en vertrek uit Polen;

  noodzaak tot verblijf in Polen langer dan 90 dagen in een half jaar.

   

   

  Hoe lang kan ik in Polen/Schengengebied verblijven met een C en D visum?

  Buitenlanders kunnen in Polen (nationaal visum D) of Schengen (eenvormig visum C) verblijven voor de periode voorzien in het visum ("verblijfsduur", aangegeven met cijfers) binnen de periode van geldigheid van het visum („visum geldig van ... tot...", aangegeven met data).

  Vertrek uit Polen/Schengengebied dient plaats te vinden uiterlijk op de laatste ("geldig tot...") dag van geldigheid van het visum (onafhankelijk van het aantal dagen dat de buitenlander van zijn "verblijfsduur" heeft verbruikt).

   

  De Consul van welk Schengenland is bevoegd de aanvraag van een Schengenvisum te behandelen?

  De bevoegde Consul is altijd die van het Schenenland, dat het hoofddoel van het verblijf  is.

  Als u helemaal niet naar Polen gaat, kunt u geen Schenenvisum aanvragen in een Pools consulaat.

  Als u naar een paar Schengenlanden gaat, dan is de Poolse consul alleen bevoegd om de aanvraag te behandelen, indien het verblijf in Polen het hoofddoel is van het betreden van het Schengengebied of indien het langste verblijf zal plaatsvinden in Polen.  

   

   

   


  Transitvisum op luchthaven

  Als u per vliegtuig van het ene derde land naar het andere derde land wilt reizen en de vluchtverbindingen voorzien in een tussenlanding op een vliegveld gelegen in het Schengengebied (op het grondgebied van Polen) en tevens:

  (1) als u niet van plan bent de internationale transitruimte op het vliegveld te verlaten en

  (2) in het bezit bent van de nationaliteit van: Afghanistan, Bangladesh, DR Kongo, Eritrea, Ethiopië, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Soedan en Sri Lanka

  moet u een luchthaven transitvisum A aanvragen.

   

  Bij een geplande transit via een luchthaven op het grondgebied van een ander Schengenland dan Polen raden wij aan de vraag over de vereiste van een transitvisum direct te stellen aan de Consulaire Dienst van dat betrokken land.

  Het luchthaven transitvisum A geeft alleen recht tot betreding en verblijf in de internationale transitruimte op het vliegveld (geeft geen recht tot betreding van het Schengenterritorium of verlaten van de internationale transitruimte op het vliegveld).

   

  Print Print Share: