close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • NIEUWS

 • 4 september 2018

  Standpunt in verband met de mediapublicaties over fraude in uitkeringssystemen voor werklozen in Nederland

  Met verbazing hebben wij kennis genomen van de berichten in de media met betrekking tot uitkeringsfraude die zou zijn gepleegd door sommige uitkeringtrekkenden en bedrijven in Nederland die advies en bemiddeling aanbieden op het gebied van het verkrijgen van werkeloosheidsuitkeringen. De auteurs van persberichten en tv-reportages stellen Poolse arbeidsmigranten in een kwaad daglicht, wanneer zij deze arbeidsmigranten verwijten grootschalige uitkeringsfraude te plegen. Deze publicaties, die slechts berusten op enkele vastgestelde en berechte gevallen van oplichting en fraude, stellen de gehele eerlijke en hardwerkende Poolse gemeenschap in een kwaad daglicht. Er zijn veel verwijten gemaakt, echter zonder concrete verwijzingen naar documenten en informatiebronnen. Daarom hebben de kwetsende en generaliserende uitspraken over Polen in Nederland, onder andere door enkele politici, ons zeer verbaasd.

   

  Als commentaar op de persberichten willen wij graag verwijzen naar de uitkomsten van het rapport gepubliceerd in april 2018 door het Sociaal en Cultureel Planbureau. Uit dit rapport blijkt dat de werkeloosheid onder Polen in Nederland (4,9%) aanzienlijk lager is dan de werkeloosheid onder alle “westerse” migranten (9,7%) en onder de “niet-westerse” migranten (19,7%).

   

  Het rapport wijst uit dat - in tegenstelling tot de conclusies van de journalisten - Polen geen ernstige belasting vormen voor het sociale stelsel in Nederland. Juist integendeel, de Poolse gemeenschap is zeer actief op de arbeidsmarkt en draagt in positieve zin bij aan de Nederlandse economie. In merendeel zijn het eerlijke en hardwerkende mensen die zelfstandig hun problemen trachten op te lossen zonder tussenkomst van hulporganisaties in Nederland. Vaak worden zij slachtoffers van uitbuiting, misbruik en oneerlijke praktijken van uitzendbureaus en werkgevers, hetgeen geen grote belangstelling onder journalisten geniet. Hun belangen worden niet altijd door de Nederlandse wet en de instellingen beschermd. Reeds sinds jaren voeren wij gesprekken met de Nederlandse autoriteiten over de verbetering van deze situatie. Ondanks de samenwerking van de regeringen van beide landen, valt op dit gebied nog veel werk te verrichten.

   

  Wij pleiten voor betrouwbare en objectieve journalistiek. Ondoordachte uitspraken, doordrenkt van sensatie, zonder het volledige beeld weer te geven van de aanwezigheid van Polen op de Nederlandse arbeidsmarkt, zijn onverantwoord.

   

  Indien u vragen heeft, aarzel u niet om contact met de Poolse ambassade op te nemen.

   

  Print Print Share: