close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • ORGANISATIESTUCTUUR EN MEDEWERKERS

 •  

  De activiteiten van de Ambassade van de Republiek Polen in het Koninkrijk der Nederlanden worden geleid door Marcin Czepelak, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk der Nederlanden

  De organisatiestructuur en taakverdeling van de verschillende afdelingen van de Ambassade is als volgt:

   

  • Politiek-economische Afdeling

  Houdt zich bezig met het geheel van vraagstukken in het kader van de bilaterale betrekkingen tussen Polen en Nederland:  volgt en analyseert de ontwikkeling van de binnenlandse situatie in Nederland en haar buitenlandse politiek, waakt over de belangen van Polen in Nederland, onderhoudt  kontakten met opinievormende milieus en massamedia, bevordert Pools-Nederlandse bilaterale samenwerking en op veelzijdige fora, voert een politiek gericht op brede promotie  van Polen in Nederland.

   

  • Consulaire Afdeling

  Waakt over de rechten en belangen van Poolse burgers in Nederland, verleent consulaire hulp aan Polen die in Nederland verblijven, voert juridische handelingen uit zoals: legalisering van documenten, legalisering van ondertekening, verleent visa, bemiddelt in contacten van Poolse burgers woonachtig in Nederland met relevante instellingen in Polen, bevordert versterking van banden tussen de Poolse gemeenschap in Nederland met Polen en van veralgemening van de kennis van de  Poolse taal en nationale tradities, heeft de supervisie pover het functioneren van de honoraire consulaten van Polen in Nederland.

   

  • Bureau van de Militaire Attaché

  Het is de taak van het Bureau van de Militaire Attaché om samenwerking te faciliteren tussen de Legermachten van Polen en Nederland. Het Bureau promoot de tussen  de Ministeries van Defensie van beide landen bestaande banden in hun brede zin - gemeenschappelijke scholingen en operaties. Het Bureau assisteert bij verkoop en aankoop van militair materiaal en bij de coördinatie van jaarlijkse herdenkingen en plechtigheden van veteranen in Nederland. Het beantwoord tevens vragen van publieke en private personen inzake de militaire verdediging van Polen.

   

  • Referaat voor Administratief-Financiële zaken

  Voert alle benodigde taken uit, aangaande budgettaire uitgaven en inkomsten van de Ambassade, waakt  over het vaste vermogen van de Overheid, is verantwoordelijk voor personele zaken.

  Print Print Share: