close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • PERMANENT VERTEGENWOORDIGER VAN POLEN BIJ DE OPCW

 • Dhr. Marcin Czepelak, Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk der Nederlanden, uitoefent de functie van de Permanent Vertegenwoordiger van de Republiek Polen bij de organisatie voor Verbod op Chemische Wapens  (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW).

   

   

  Lid van de delegatie van de Republiek Polen bij de OPCW is dhr. Marcin Kawałowski, Ambassaderaad, in functie als Vervanger van de Permanente Vertegenwoordiger van de Republiek Polen bij de Organisatie. 

   

   

  Historische schets

   

  De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is opgericht op 29 april 1997 tegelijk met het aannemen van het Verdrag op verbod van onderzoek naar, productie, opslag en gebruik van chemische wapens en op het vernietigen van voorraden daarvan (Chemical Weapons Convention, CWC). Het Verdrag is op 13 januari 1993 in Parijs ter ondertekening aangeboden. Polen heeft het op 13.01.1993 ondertekend  en op 23.08.1995 geratificeerd. Voorwaarde voor het in het leven roepen van het Verdrag was rafitificatie door minstens 65 landen. Hongarije was het 65e land, dat aan deze vorwaarde voldeed.

   

  De OPCW is gezeteld in Den Haag. In haar activiteiten ondersteunt ze de tenuitvoerlegging van de Verdragsbepalingen. Op dit moment zijn 190 landen lid van de OPCW. 6 landen onttrekken zich aan de werking van het Verdrag (Angola, Egypte, Israel, Noord-Korea, Myanmar, Zuid-Soedan).  

   

  Het Verdrag Chemische Wapens (CWC) is het eerste instrument van internationaal recht in de geschiedenis, dat volledige uitbanning nastreeft van een van de drie categorieën van massavernietigingswapens. Het Verdrag definieert als chemische wapens giftige chemische verbindingen en hun voorlopers, met uitzondering van hun toepassing voor doeleinden die niet door het Verdrag Chemische Wapens verboden worden (industrieel, agrarisch, wetenschappelijk, farmeceutisch en defensief, alsook voor gebruik met als doel het handhaven van de publieke orde).  De definitie van chemische wapens omvat ook munitie en installaties, speciaal ontworpen om dood of andere schade toe te brengen met gebruik van giftige chemische verbindingen en hun voorlopers. De kosten van het vernietigen van chemische wapens en het het verifiëren daarvan door de OPCW worden gedragen door de landen in het bezit van chemische wapens. De vernietiging van chemische wapens geschiedt volgens gedetailleerde jaarlijkse vernietigingsplannen, doorgegeven aan het Technisch Secretariaat van de OPCW. Het vernietigingsproces vindt plaats op speciaal voor de vernietiging van chemische wapens aangewezen plaatsen en staat onder permanente inspectieverificatie door de OPCW. Landen in het bezit van chemische wapens zijn ook verplicht om jaarlijke rapporten te overleggen aangaande het verloop van vernietiging van de voorraden chemische wapens.

   

   

   

  Print Print Share: