close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • CULTURELE SAMENWERKING

 • Tussen Polen en Nederland bestaan al eeuwenlang nauwe betrekkingen op het gebied van cultuur en wetenschap. Een uitstekend voorbeeld van de invloed van de Nederlandse cultuur in Polen vindt men in Gdańsk, dankzij de eeuwenlange handelscontacten. In de architectuur, schilderkunst, economie en wetenschap van die stad ontdekt men vele Nederlandse invloeden. Huizen zijn gebouwd in Nederlandse stijl met Nederlandse bakstenen.

   

  De beroemde Poolse dichter Johannes Dantiscus (1485-1548) correspondeerde vele jaren met zijn vriend Erasmus uit Rotterdam. De beschouwingen van Erasmus genoten in Polen hoog aanzien en werden met name door studenten en geleerden van de Jagiellonski Universiteit in Krakau bediscussieerd. Zijn meest bekende werken bevonden zich in bijna elke Poolse privé bibliotheek. De beroemde 17-eeuwse astronoom Hevelius en de geograaf Filip Kliwer, beiden afkomstig uit Gdańsk, studeerden in Leiden. Daniel Fahrenheit, eveneens afkomstig uit Gdańsk, maakte vanaf 1717 in Amsterdam thermometers, barometers en areometers.

   

  Na een periode van rust zijn de wetenschappelijke contacten in de laatste decennia weer opgebloeid. Het Poolse Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek werkt nauw samen met het Delftse TNO, en de Poolse Academie van Wetenschappen (PAN) met de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen.

   

  Samenwerkingsovereenkomsten bestaan er ook tussen de universiteiten van Warschau en Amsterdam en tussen die van Krakau en Utrecht. In Polen bestaat veel interesse om Nederlands te studeren. Wrocław is het centrum voor moderne neerlandistiek in Polen. Ook in Warschau bestaat vanaf 1980 een zelfstandige leerstoel neerlandistiek.

  De Nederlandse invloed op de Poolse portretschilderkunst was zeer groot. In de 17de eeuw werden veel Poolse adelen door Nederlanders geportretteerd. Momenteel bevinden de grootste Nederlandse kunstcollecties zich in nationale musea van Warschau, Poznań, Krakau, Gdańsk en Olsztyn.

   

  Na 1989 is er een levendige uitwisseling van muziek-, koor- en operagezelschappen ontstaan. Regelmatig treden Poolse operagezelschappen op in Nederland. Poolse muziek, dat betekent vooral Chopin, maar ook de moderne componisten Górecki, Lutosławski en Penderecki worden in Nederland gewaardeerd. De Poolse literatuur wordt in Nederland van hoge waarde geacht. Er zijn honderden Poolstalige literaire werken in het Nederlands vertaald, waaronder werken van Sienkiewicz, Reymont, Miłosz, Konwicki, Szulz, Szymborska, Pilch, Stasiuk, Tokarczuk en Tryzna. Ook grote Nederlandse schrijvers als Mulisch, Wolkers en Nootenboom worden in het Pools vertaald.

  In de jaren tachtig zijn nieuwe vriendschappelijke contacten ontstaan. Toen ontstonden de eerste banden tussen scholen, gemeentes en provincies. Deze vorm van samenwerking bloeit tot op de dag van vandaag, misschien wel omdat zij steunt op het eigen initiatief van de bevolking. Zowel in Polen als in Nederland bestaan vele vrijwilligersorganisaties, die bijdragen tot verbetering en uitbreiding van deze contacten.

   

   

   

   

   

   

   

  Print Print Share: