close

 • Trouw aan mijn Vaderland, de Republiek Polen

   

 • ECONOMISCHE SAMENWERKING

 • Economische samenwerking tussen Polen en Nederland 

   

  Nederland heeft een hoog ontwikkelde en open economie, waarin de buitenlandse handel een zeer belangrijke rol speelt, meer dan de helft van het Nederlandse BNP genererend. De structuur van de Nederlandse economie is typerend voor een hoogontwikkeld land met een leidende rol voor de dienstensector. De belangrijkste industriële sectoren in Nederland zijn die van productie van levensmiddelen, chemie, olie raffinering en productie van elektronica.  Dat maakt dit land tot een zeer interessante handelspartner voor Polen. Vandaag de dag domineren nog steeds Nederlandse investeringen in ons land. Traditioneel is Nederland een van de grootste sleutelinvesteerders in Polen. Maar ook zien we en dynamische ontwikkeling van aanwezigheid van Poolse ondernemingen in Nederland. Steeds vaker besluiten grote Poolse firma's, zeker van de kwaliteit van hun goederen en diensten, deze veeleisende markt te betreden. Ook groeit   het aantal Poolse MKB-ers, die een breed spectrum aan goederen en diensten aanbieden aan de Nederlandse consument.    

   

  Formeel wordt het geheel van de economische samenwerking en handelsuitwisseling  tussen Polen en Nederland (en andere landen van de EU) geregeld in het Toetredingstractaat met de Europese Genootschappen en hun lidstaten van 16 april 2003, dat ingegaan is op 1 mei 2004.

   

  Bovendien wordt een aantal kwesties in verband met de Pools-Nederlandse economische samenwerking geregeld in bilaterale overeenkomsten. De belangrijkste zijn: Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (2004); Overeenkomst tussen de Republiek Polen en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de bevordering en wederzijdse bescherming van investeringen (1994); Verklaring over samenwerking tussen de Minister van Economie van Polen en de Minister van Economische Zaken van Nederland (2009) en ook de Overeenkomst over samenwerking tussen de Minister van Infrastructuur van Polen en de Minister van Transport, Publieke werken en Waterhuishouding van Nederland (2010).

   

  Regionale samenwerking.

   

  Ook op regionaal niveau vindt samenwerking (deels) plaats op grond van wederzijdse afspraken over interregionale samenwerking. Op dit moment werken vier Poolse provincies (woiwodeschappen) op zulke basis samen met Nederlandse provincies:

  De provincie Lublin werkt samen met de provincie Gelderland (overeenkomst getekend op 19.06.2000);

  De provincie Pomorze  werkt samen met de provincie Noord-Holland (vanaf 2002);

  De provincie Wielkopolska werkt samen met de provincie Noord-Brabant;

  De provincie Zachodnie Pomorze werkt samen met de provincie Overijssel (overeenkomst getekend op 18.10.2006).

   

  Poolse en Nederlandse regio's werken hoofdzakelijk samen op het gebied van waterhuishouding, toerisme, landbouw, nieuwe technologieën, milieubescherming, communicatie-infrastructuur, wetenschap, onderwijs en cultuur. Naast interregionale samenwerking tussen de twee landen komt het ook vaak tot samenwerking op gemeentelijk niveau (overeenkomsten over samenwerking tussen Poolse districten, gemeenten en steden en Nederlandse gemeenten en steden) Op dit moment zijn er ongeveer 70 overeenkomsten over partnerschap tussen Poolse en Nederlandse steden.

   

  Samenwerking van economische besturen

   

   

  Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel.

  Deze instelling, met kantoren in Warschau, Krakau, Poznań en Gdańsk, werkt samen met het internationale netwerk van Nederlandse KvK's in vele EU-landen. De Kamer werkt ter promotie en bevordering van economische banden tussen Polen en Nederland (organiseren van workshops, seminars, symposia over essentiële vraagstukken ten aanzien van economische activiteit, ontmoetingen met vertegenwoordigers van de politiek). Op dit moment vertegenwoordigt de Kamer ongeveer 110 firma's actief in de handel tussen Polen en Nederland, waaronder alle grootste Nederlandse investeerders in Polen, maar ook veel kleine- en middelbedrijven. De Nederlands-Poolse Kamer van Koophandel biedt ook een compleet pakket adviezen in kwesties van het opzetten en voeren van economische activiteiten op de Poolse en Nederlandse markt.  www.nlchamber.com.pl

   

   

  Vereniging van Pools-Nederlandse Ondernemers

  De activiteiten van de in 2007 opgerichte vereniging zijn gericht op het verenigen en vertegenwoordigen van de belangen van Poolse ondernemers in Nederland en op actieve samenwerking met lokale administratieve en zakelijke milieus ten bate van ontwikkeling van economische relaties tussen Poen en Nederland. De organisatie biedt veelzijdige hulp aan Poolse bedrijven bij het verwezenlijken van hun belangen in Nederland. www.vpno.nl

   

   

  Pools-Nederlands Centrum Voor Bevordering van Handel en Investeringen

  Het Pools-Nederlands Centrum voor Handelsbevordering – NPCH) is een organisatie binnen de structuur van de  vereniging van Nederlandse KvK's en verenigt Nederlandse firma's, die geïnteresseerd zijn in zakelijke samenwerking met Polen (momenteel ongeveer 80 leden). Dit instituut wordt bestuurd door de Raad van de NPCH, die jaarlijks veel activiteiten ontwikkelt, die de Poolse economie en wederzijdse handels- en investeringcontacten promoten. Het is de bedoeling van het Centrum om ook Poolse firma's op de Nederlandse markt onder de hoede te nemen.   www.handelsbevordering.nl

   

  Print Print Share: