close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 5 lutego 2019

  Rozpoczynamy akcję informacyjną "I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii"

  Bywa, że polskie rodziny w Holandii borykają się z problemami, które oddziałują na dzieci. Choć takie sytuacje występują sporadycznie, obok żadnej nie możemy przejść obojętnie. Zdarzają się przypadki, że najmłodsi muszą opuścić dom rodzinny i na krótki czas, lub na dłużej, trafić do pieczy zastępczej. Niekiedy w takich sytuacjach wracają do Polski. Częściej jednak, także z racji takiego wyboru ich rodziców, pozostają w Holandii, gdzie opiekę nad nimi przejmują tutejsze rodziny zastępcze.    

   

   

  Oddzielenie od rodziców i znanego dziecku otoczenia jest zawsze bardzo trudnym przeżyciem dla młodego człowieka. Kiedy ma to miejsce za granicą, w środowisku odmiennym od polskiego nie tylko pod względem językowym, ale też kulturowym, doświadczenie to może być tym bardziej dotkliwe. Dla dziecka jest to nie tylko ciężkie do zniesienia ograniczenie kontaktów z najbliższymi, ale także odizolowanie od rodzimego języka, znanych mu zwyczajów i tradycji, ograniczenie dostępu do polskiej kultury, chociażby w postaci filmów czy książek.

   

   

  W Holandii jest ponad 16 tys. rodzin zastępczych. W tej liczbie zaledwie kilka to rodziny polskojęzyczne. Dlatego też jedynie nieliczne polskie dzieci w Holandii z grona tych, które potrzebują opiekunów zastępczych, zamieszkują w domach, w których mogą posługiwać się i zachować znany im polski język, czy kulturę. Chcielibyśmy to zmienić. Wierzymy, że polskojęzyczni rodzice zastępczy za granicą mogą zaoferować polskim dzieciom większy komfort w ich trudnej sytuacji rozdzielenia od rodziców. Wspólny język zbliża opiekunów i dzieci, ułatwia kontakt, wzajemne poznanie siebie i akceptację. Polskojęzyczni rodzice zastępczy pomogą dzieciom zachować język polski, dzięki temu będą one miały łatwość kontaktu z krewnymi z Polski, będą cieszyć się przywilejem dwujęzyczności. W przyszłości ich powrót do domów rodzinnych będzie łatwiejszy.

   

   

  Dlatego też potrzebujemy więcej polskojęzycznych rodzin zastępczych w Holandii. Tą publikacją rozpoczynamy akcję informacyjną dotyczącą rodzicielstwa zastępczego w Holandii. Chcemy zachęcić Państwa do odwiedzenia NASZEJ STRONY INFORMACYJNEJ, zachęcamy do zadawania pytań na podany adres mailowy. Wkrótce zaprezentujemy zrealizowany z udziałem polskojęzycznych rodziców zastępczych w Holandii i we współpracy z holenderskim instytucjami film promujący akcję „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii!”.  Już dziś mogą Państwo oglądać zwiastun tego filmu tutaj: https://www.facebook.com/PolishEmbassyintheNetherlands/videos/683876355340893/

   

   

  Gorąco zapraszam do zainteresowania się rodzicielstwem zastępczym w Holandii. Poprzyjcie Państwo tę akcję informacyjną. Podzielcie się informacją o niej ze swoimi znajomymi. Możecie Państwo stać się kimś wyjątkowym dla potrzebujących dzieci.

   

   

  Podobne inicjatywy są udziałem polskich środowisk w innych krajach europejskich, gdzie w ostatnich latach licznie osiedlają się Polacy.

   

   

  Renata Kowalska

  Konsul Generalny

  Kierownik Wydziału Konsularnego

  Ambasady RP w Hadze

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: