close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 12 kwietnia 2019

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze przypomina o zbliżającym się terminie składania wniosków o dofinansowywanie projektów z funduszy polonijnych Ambasady na II połowę 2019 roku.

   

   

  Stowarzyszenia/organizacje polonijne działające w Królestwie Niderlandów zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie swoich projektów, przewidzianych do realizacji w drugiej połowie br., powinny wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w terminie do 30.04.2019 r. Wniosek należy przesłać mailem na adres: haga.konsulat@msz.gov.pl  oraz pocztą na adres Ambasady RP w Hadze, Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag

   

   

  Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Hadze. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ).

   

   

  Wnioski powinny zawierać szczegółowy kosztorys precyzyjnie przewidujący niezbędne w projekcie wydatki z zakresu zakupu usług i materiałów, a także wskazanie czy dana organizacja występowała o dofinansowanie danego projektu do polskich organizacji pozarządowych ze środków Senatu RP oraz w jakich wysokościach i na jaki cel. Projekt powinien realizować założenia Rządowego Programu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

   

   

  Dofinansowanie następuje na zasadzie zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie. Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe najpóźniej do 10 grudnia 2019 r.

   

   

  Więcej informacji oraz wzór wniosku dostępne są na stronie:  https://haga.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/zycie_i_praca/zasady_dofinansowywania_projektow/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: