close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 września 2018

  Do 5 października 2018 Ambasada RP w Hadze można złożyć wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć polonijnych na rok 2019

  W terminie do 05.10.2018 r. działające w Holandii stowarzyszenia, organizacje polonijne, a także osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze zainteresowane realizowaniem projektów adresowanych do Polonii i Polaków zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć planowanych w roku 2019 (pierwsza połowa roku lub całorocznych).

   

   

  Wniosek należy przesłać mailem na adres:

   

  haga.konsulat@msz.gov.pl

   

  Wszystkie projekty, które otrzymają dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Hadze. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez ekspertów Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką.

   

  Wnioski powinny zawierać szczegółowy kosztorys precyzyjnie określający niezbędne wydatki z zakresu zakupu usług i materiałów.

   

  Wnioskodawcy, których prośby o dofinansowanie zostaną rozpatrzone pozytywnie podpiszą z Ambasadą RP w Hadze umowę na wykonaniu projektu.

   

  Dofinansowanie następuje na zasadzie zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie.

   

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe najpóźniej do 10 grudnia 2019 r.

   

  Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

   

   

  Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku 2019

  2. Zadania 2018-2019

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: