close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE KONSULARNE

 • W dziale "Informacje konsularne":

   

   

  1.      KONTAKT

  2.      KOMUNIKATY

  3.      POMOC KONSULARNA

  3.1. Zatrzymanie/aresztowanie

  3.2. Zgon za granicą

  4.      WIZYTA W WYDZIALE KONSULARNYM

  5.      OPŁATY KONSULARNE

  6.      INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH

  7.      LISTA ADWOKATÓW, NOTARIUSZY ORAZ TŁUMACZY

  8.      UTRATA DOKUMENTÓW

  9.      OPIEKA NAD MAŁOLETNIMI

  10.   SPRAWY PRAWNE

  10.1. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego

  10.2. Dowód osobisty

  10.3. Poświadczenie własnoręczności podpisu oraz wypisu, odpisu, wyciągu i kopii dokumentu

  10.4. „Poświadczenie życia” (na potrzeby ZUS)

  10.5. Potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP

  10.6. Przewóz broni i amunicji

  10.7. Przewóz zwierząt

  10.8. Sprawy spadkowe

  10.8.1 Oświadczenie o odrzuceniu lub przyjęciu spadku

  10.8.2. Potwierdzenie danych w projekcie protokołu dziedziczenia

  10.8.3. Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych od 17 sierpnia 2015 roku

  10.8.4. Transgraniczne postępowania spadkowe dla spadków otwartych przed 17 sierpnia 2015 roku

  10.9. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego

  10.9.1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska

  10.9.2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego

  10.9.3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

  10.9.4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego

  10.9.5. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego

  10.9.6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego

  10.9.7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego

  10.9.8. Uznanie ojcostwa

  10.9.9. Uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego

  10.9.10. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą

  10.9.11. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa w państwie trzecim

  10.9.12. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby zawarcia małżeństwa w Królestwie Niderlandów

  10.9.13. Zawarcie małżeństwa przed konsulem

  10.9.14. Zawarcie związku małżeńskiego w holenderskim urzędzie

  10.9.15. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  10.10. Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

  10.11. Tłumaczenia i poświadczenia tłumaczeń

  10.12. Udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia)

  10.13. Uzyskiwanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego (tzw. zaświadczenie o niekaralności)

  11.   SPRAWY PASZPORTOWE

  12.   SPRAWY OBYWATELSKIE

  12.1. Nadanie obywatelstwa polskiego

  12.2. Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

  12.3. Przywrócenie obywatelstwa polskiego

  12.4. Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

  13.   SPRAWY WIZOWE

  14.   KARTA POLAKA

  15.   ŻYCIE I PRACA W HOLANDII

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: