close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZYTA W WYDZIALE KONSULARNYM

 • Jedyną metodą umawiania spotkań w sprawach konsularnych jest rejestracja poprzez internetowy system zapisów E-KONSULAT

   

  Spotkania w Wydziale Konsularnym można umawiać w następujących terminach:

   

  poniedziałek: 12:00 - 17:30

  wtorek – piątek: 8:30 do 14:00

   

  REJESTRACJA WIZYTY W SYSTEMIE E-KONSULAT JEST WYMAGANA W NASTĘPUJĄCYCH KWESTIACH:

   

  Sprawy paszportowe:

   

  • złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego

   

  Sprawy prawne:

   

  • poświadczenie podpisu, kopii, legalizacja dokumentów,
  • wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego,
  • wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego,
  • zawieranie związku małżeńskiego przed konsulem,
  • zapewnienie małżeńskie,
  • zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć związek małżeński za granicą,
  • zmiana imienia/nazwiska
  • odrzucenie/przyjęcie spadku,
  • potwierdzenie zaufanego profilu na platformie ePUAP.

   

  Sprawy obywatelskie:

   

  • poświadczenie posiadania obywatelstwa polskiego,
  • zrzeczenie się obywatelstwa polskiego,
  • nadanie obywatelstwa polskiego,
  • przywrócenie obywatelstwa polskiego.

   

  Sprawy wizowe:

   

  • złożenie wniosku wizowego wraz z wymaganymi dokumentami.

   

  ZAPISANIE SIĘ NA SPOTKANIE NIE JEST WYMAGANE W CELU:

   

  • odbioru paszportu,
  • zgłoszenia utraty paszportu
  • uzyskania zaświadczenia na przewiezienie zwłok lub szczątków ludzkich do Polski.

   

   

  ________________________________________

   

  UMAWIANIE WIZYTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU

   

  Jak zarejestrować się na wizytę za pośrednictwem E-KONSULAT?

   

  1. Wejdź na stronę www.e-konsulat.gov.pl
  2. Wybierz kraj – HOLANDIA
  3. Wybierz placówkę – HAGA
  4. Przepisz tekst z obrazka
  5. Z menu po lewej stronie wybierz rodzaj wizyty: sprawy paszportowe, prawne, obywatelskie
  6. W punkcie „chcę zarezerwować termin dla" wskaż liczbę osób, dla których będą składane wnioski
  7. Wybierz dostępną datę i godzinę spotkania

   Jeśli w systemie nie pojawia się interesujący Państwa dzień, oznacza to, że tego dnia Wydział Konsularny jest zamknięty lub nie ma już wolnych terminów dla danej usługi.

  8. Wpisz dane kontaktowe osoby dokonującej rezerwacji

   Uwaga! Ważne jest, aby wpisać prawidłowe dane. Na wskazany adres e-mailowy zostanie wysłane potwierdzenie zapisania się na spotkanie.

  9. W punkcie „wizyta dotyczy" wybierz rodzaj sprawy, jakiej ma dotyczyć wizyta
  10. Podajemy dane osoby/osób, których dotyczy wizyta w Urzędzie.

   Uwaga! Podajemy wszystkie dane, ich brak uniemożliwi zapisanie się na wizytę.

   Jeśli wizyta dotyczy dziecka, należy podać dane dziecka, a nie rodziców, czy opiekunów.

   Nr PESEL to numer składający się z 11 cyfr. Zamieszczany jest w takich polskich dokumentach jak: paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta/rencisty, karta EKUZ.

  11. Wybierz opcję „Dalej".
  12. Jeśli dane zostały poprawnie wpisane, program przekierowuje do następnej strony, na której przyciskiem „Zapisz" potwierdzamy dane i termin wizyty.
  13. Pobierz i zapisz potwierdzenie wizyty (plik w formacie pdf); dodatkowo potwierdzenie zostanie wysłane na podany adres e-mailowy.

   

  ________________________________________

   

  ZASADY WIZYT ZAREZERWOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMU E-KONSULAT

   

  1. Staw się w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze (Alexanderstraat 25, 2514 JM Den Haag) na 10 minut przed umówioną godziną spotkania. Wyznaczona godzina jest orientacyjna i oznacza, że dopiero po tej godzinie wnioskodawca zostanie obsłużony. Wydział Konsularny dokłada starań, aby czas oczekiwania na spotkanie był jak najkrótszy.
  2. Opłaty konsularne pobierane są kartą lub w gotówce.
  3. Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi zasad składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, zamieszczonymi na stronie http://www.haga.msz.gov.pl w zakładce "Informacje konsularne". Wnioski niekompletne lub umówione w niewłaściwym referacie nie będą przyjmowane i wnioskodawca będzie zmuszony do ponownego umówienia spotkania.
  4. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych oraz udokumentowanych istnieje możliwość przyspieszenia spotkania. Dotyczy to jedynie wydarzeń losowych takich, jak nagła choroba bliskiej osoby, pogrzeb czy też powody zdrowotne. Prośba o przyspieszenie spotkania powinna być odpowiednio udokumentowana, np. poprzez przedłożenie aktu zgonu, zaświadczenia ze szpitala lub od lekarza itp. Prosimy o jej przesłanie drogą mailową na adres: haga.konsulat@msz.gov.pl
  5. Konsul honorowy nie jest organem paszportowym i nie realizuje spraw paszportowych.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: