close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE PODSTAWOWE

 • UWAGA!

   

  Obowiązkiem obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju jest posiadanie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Posiadanie przynajmniej jednego aktualnego dokumentu podróży jest bezwzględnym wymogiem przy przekraczaniu granicy państwa.

   

   

  OBSŁUGA INTERESANTÓW WYDZIAŁU KONSULARNEGO 

   

   

  GODZINY PRACY URZĘDU:

   

  • Spotkania w sprawach paszportowych, prawnych, obywatelskich i wizowych umawia się poprzez internetowy system zapisów: E-KONSULAT;
  • Urząd przyjmuje interesantów w godzinach:

   

  Poniedziałek – 12:00-17:30

  Wtorek-piątek – 8:30-14:00

   

   

  KONTAKT E-MAIL:

   

  Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: haga.konsulat@msz.gov.pl

   

  Zwracamy uwagę, że korespondencja do urzędu konsularnego wymaga podpisania imieniem i nazwiskiem. Wystąpienia anonimowe nie podlegają rozpatrzeniu.

   

  Konsul prowadzi korespondencję z obywatelem polskim w jezyku polskim.

   

   

  INFORMACJE TELEFONICZNE:

   

  Od 15 stycznia 2018 r. wybierając lokalny, holenderski numer telefonu +31 70 70 11 037 uzyskają Państwo połączenie z Centrum, gdzie uzyskacie odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).

   

  W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem pracownicy Centrum doradzą, jak postępować.

   

  Centrum Informacji Konsularnej pod numerem +31 70 70 11 037 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00.

   

  Kontakt z CIK jest możliwy także w dniach wolnych od pracy w Holandii, które są jednocześnie zwykłymi dniami pracy w Polsce.

   

   

  Nie ma możliwości telefonicznego umawiania spotkań

   

  Telefony:

   

  +31 (0) 70 70 11 037 – informacja konsularna

   

  +31 (0) 70 79 90 100 – centrala Ambasady RP

   

   

  TELEFON ALARMOWY:

   

  +31 70 7011 036

  czynny w godz. 16:00 – 08:00, a także w soboty, niedziele oraz polskie i holenderskie dni wolne od pracy

   

  Zintegrowany Telefon Dyżurny przeznaczony jest wyłącznie do kontaktu w sytuacjach nadzwyczajnych zgony, aresztowania, wypadki, etc. wymagających natychmiastowej interwencji konsula.

   

  Telefon alarmowy nie jest telefonem informacyjnym

   

   

  Alarmowy adres mailowy czynny również poza godzinami urzędowania: haga.konsulat@msz.gov.pl

   

   

   

   

   

  UWAGA!

   

  Dzięki platformie EPUAP możesz załatwić wiele spraw urzędowych bez wizyty w Polsce, na przykład:

  • złożyć wniosek dowód osobisty;
  • uzyskać odpisy aktów stanu cywilnego - urodzenia, małżeństwa, zgonu; 
  • uzyskać wtórnik utraconego prawa jazdy

   

  Sprawdź na www.epuap.gov.pl, jakie inne sprawy możesz załatwić przez internet w wybranym urzędzie.

   

  Aby skorzystać z platformy EPUAP należy potwierdzić swój profil zaufany. Możesz to uczynić w urzędach w Polsce lub w Wydziale Konsularnym w Holandii.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: