close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • APOSTILLE I LEGALIZACJA DOKUMENTU URZĘDOWEGO

 • Legalizacji dokumentu urzędowego dokonuje się jeżeli document sporządzony w danym państwie ma zostać wprowadzony do obrotu prawnego w innym państwie.

   

   

  W przypadku obrotu prawnego pomiędzy państwami stronami konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (tzw. konwencja o Apostille z 1961 r.), dokumenty urzędowe uwierzytelnienia się, bez potrzeby ich legalizacji za pomocą tzw. klauzuli Apostille, w wyznaczonym organie państwa, z którego pochodzi dokument. Zarówno Polska, jak i Królestwo Niderlandów są stronami tej konwencji. 

   

   

  Wykaz organów upoważnionych do wystawiania apostille dostępny jest pod adresem: www.hcch.net/en/instruments/conventions/authorities1

   

   

  W przypadku obrotu prawnego pomiędzy państwami niebędącymi stronami konwencji o Apostille, organem właściwym do dokonania legalizacji jest konsul. W Polsce polskie dokumenty urzędowe legalizuje lub wydaje Apostille Dział Legalizacji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Al. J. Ch. Szucha 21, Warszawa).

   

   

  W celu usprawnienia obrotu prawnego niektóre kategorie dokumentów zostały całkowicie zwolnione z  legalizacji. Dotyczy to na przykład odpisów aktów stanu cywilnego na podstawie:

   

  • Konwencji nr 16 sporządzonej w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 roku, Nr 166, poz. 1735), która zwalnia od obowiązku tłumaczenia i legalizacji odpisy wielojęzyczne wydane przez Państwa-Strony Konwencji;
  • Konwencji nr 17 sporządzonej w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 roku, Nr 148, poz. 1446), która zwalnia od obowiązku legalizacji akta stanu cywilnego wydane przez Państwa-Strony Konwencji (niezależnie od tego czy odpis został wydany na druku międzynarodowym czy miejscowym).

   

   

   

  Akty stanu cywilnego zwolnione z legalizacji i tłumaczenia na podstawie Konwencji nr 16 pod warunkiem, że zostały sporządzone na odpisie wielojęzycznym

  Akty stanu cywilnego zwolnione z legalizacji na podstawie Konwencji nr 17 (Konwencja nie zwalnia od obowiązku przedłożenia tłumaczenia przysięgłego)

  Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Macedonia,  Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Bośnia i Hercegowina

  Austria, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Turcja, Grecja

   

   

  Podstawa prawna:

   

  • Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz.U. z 2005 r. poz. 938);
  • Konwencja nr 16 sporządzona w Wiedniu 8 września 1976 roku dotyczącej wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktu cywilnego (Dz.U. z 2004 r. poz. 1735);
  • Konwencja nr 17 sporządzona w Atenach 15 września 1977 roku dotyczącej zwolnienia od legalizacji niektórych aktów i dokumentów z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2003 r. poz. 1446);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne (Dz. U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: