close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWÓD OSOBISTY

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie miasta lub gminy w Polsce.

   

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca złożył wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP. Konsul nie pośredniczy w procedurze występowania o dowód osobisty. Procedury tej nie można także przeprowadzić przez pełnomocnika.

   

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.

   

   

  Utrata dowodu osobistego, więcej: UTRATA DOKUMENTÓW.

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl pod adresem: www.obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: