close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU ORAZ WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU

 • Konsul na wniosek poświadcza własnoręczność podpisu lub znaku ręcznego oraz sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi i kopie dokumentów.

   

   

  POŚWIADCZENIE WŁASNORĘCZNOŚCI PODPISU

   

  W celu poświadczenia własnoręczności podpisu na dokumencie do obrotu prawnego w Polsce należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym i złożyć podpis w obecności konsula. Wymagane jest okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport).

   

   

  Nie ma możliwości zaocznego, telefonicznego lub korespondencyjnego poświadczenia własnoręczności podpisu.

   

   

  Przepisy prawa polskiego mogą wymagać dla ważności określonych czynności prawnych (np. pełnomocnictwa do przeniesienia własności nieruchomości, czy do dokonania zmian w umowie spółki prawa handlowego) zachowania szczególnej formy (aktu notarialnego). Poświadczanie przez konsula podpisu na tego typu dokumencie jest niedopuszczalne.

   

   

  Konsul nie przygotowuje wzorów dokumentów (w tym pełnomocnictw), na których będzie składany podpis. Osoba wnioskująca o poświadczenie własnoręczności podpisu przez konsula powinna przyjść na wizytę z uprzednio przygotowanym dokumentem w języku polskim.

   

   

  Opłata zgodnie z Taryfą opłat konsularnych 30 euro

   

   

  Wizyty umawia się za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych); 

   

   

  POŚWIADCZENIE WYPISU, ODPISU, WYCIĄGU I KOPII DOKUMENTU 

   

   

  W celu poświadczenia zgodności odpisu wyciągu lub kopii dokumentu z oryginałem, należy stawić się osobiście w urzędzie konsularnym wraz z oryginałem dokumentu.

   

   

  Opłata zgodnie z Taryfą opłat konsularnych –  30 euro

   

   

  Wizyty umawia się za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych); 

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U.  poz. 1274, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: