close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POTWIERDZENIE PROFILU ZAUFANEGO NA PLATFORMIE EPUAP

 •  

  Platforma ePUAP umożliwia załatwianie drogą elektroniczną wybranych spraw z zakresu działalności polskiej administracji publicznej, takich jak np. sprawy podatkowe, obywatelskie, pracownicze, rolnicze, zdrowotne, związane z edukacją lub prowadzeniem działalności gospodarczej na terytorium Polski. Za pośrednictwem platformy ePUAP istnieje także możliwość złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego oraz uzyskanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).

   

  W celu uzyskania profilu zaufanego na platformie ePUAP należy założyć konto na stronie internetowej www.pz.gov.pl, a następnie złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.

   

  Potwierdzenia Profilu Zaufanego można dokonać samodzielnie poprzez użycie:

   

  1) kwalifikowanego podpisu elektronicznego;

  2) innego środka identyfikacji elektronicznej, np. dostępnego dla użytkowników usług bankowości elektronicznej;

  3) profilu osobistego - czyli środka identyfikacji zamieszczonego w dowodzie osobistym z warstwą elektroniczną;

   

  albo za pośrednictwem punktu potwierdzającego, którym za granicą jest konsul.

   

  Aby potwierdzić Profil Zaufany w urzędzie konsularnym należy:

   

  1. Założyć konto na stronie internetowej www.pz.gov.pl;
  2. Umówić się na osobistą wizytę w urzędzie konsularnym. Wizyty umawia się za pośrednictwem systemu E-KONSULAT w dziale SPRAWY PRAWNE (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  3. Przed upływem dwóch tygodni od daty założenia konta osobiście przybyć do urzędu konsularnego z ważnym dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

    

  Uwaga: Nie jest dopuszczalne potwierdzenia profilu zaufanego w oparciu o dokument tożsamości, który utracił ważność z uwagi na upływ terminu lub zmianę danych osobowych posiadacza.

   

  Potwierdzenie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP przez konsula nie podlega opłacie.

   

  Uwaga:

  Zakładając konto na stronie internetowej www.pz.gov.pl  należy zadbać o wprowadzenie poprawnych danych osobowych.  Wprowadzenie danych np. z pominięciem polskich znaków diakrytycznych uniemożliwi uzyskanie potwierdzenia Profilu.

   

   

   

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114, z późn. zm.);

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1633).

  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1760, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: