close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO

 • W Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze możliwe jest zarezerwowanie wizyty w następujących sprawach z zakresu prawa rodzinnego i stanu cywilnego:

   

   

  1. Administracyjna zmiana imienia i nazwiska
  2. Odtworzenie treści zagranicznego aktu stanu cywilnego
  3. Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
  4. Rejestracja urodzenia lub zgonu dla którego nie został sporządzony akt stanu cywilnego
  5. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu małżeństwa w polskim rejestrze stanu cywilnego
  6. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu urodzenia w polskim rejestrze stanu cywilnego
  7. Transkrypcja (rejestracja) zagranicznego aktu zgonu w polskim rejestrze stanu cywilnego
  8. Uznanie ojcostwa
  9. Uzyskanie (wydobycie) odpisów akt stanu cywilnego z urzędu stanu cywilnego za granicą
  10. Uzyskanie (wydobycie) zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w państwie trzecim
  11. Wydanie zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo na potrzeby małżeństwa w Holandii
  12. Zawarcie małżeństwa przed konsulem
  13. Zawarcie małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego w Polsce

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: