close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • RODZINA ZASTĘPCZA

 •  

   

  I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM W HOLANDII !

   

   

   

  Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej Holandia stała się jednym tych z krajów, do których Polacy emigrują najchętniej. Obecnie ponad 160 tys. naszych rodaków zameldowanych jest na terytorium tego kraju. Polacy stanowią drugą, zaraz po Niemcach, najliczniejszą grupę cudzoziemców, obywateli UE, mieszkających w Holandii i szóstą największą grupę narodowościową w tym kraju w ogóle. Wśród Państwa, Polaków żyjących w Holandii, z pewnością są osoby zainteresowane zaopiekowaniem się dzieckiem w potrzebie!

   

   

  Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze, we współpracy z miejscowymi instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc dla małoletnich, pragnie zachęcić Państwa do rozważenia możliwości przedstawienia swojej kandydatury na rodzica zastępczego w Holandii.

   

   

  Rodzic zastępczy przyjmuje do siebie dziecko, którego rodzice biologiczni nie mogą czasowo zapewnić mu odpowiedniej opieki. Ofiarowanie dziecku bezpieczeństwa i miłości gwarantuje jego prawidłowy rozwój oraz pomaga pokonać stres i wspomnienia negatywnych doświadczeń. Ważne jest też, aby czasowe oddalenie od rodziców nie skutkowało odcięciem dziecka od jego tożsamości, ale zapewniało mu sposobność rozwijania się w znanym mu kręgu kulturowym, wśród osób posługujących się językiem jego rodziców i bliskich.

   

   

  Celem akcji „I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii!” jest stworzenie kręgu polskojęzycznych rodzin zastępczych w Holandii, do których mogłyby być kierowane polskie dzieci, którym opieki nie mogą zapewnić ich rodzice biologiczni. Zachęcenie Polaków do podejmowania się roli rodziców zastępczych w Holandii jest szczególnie ważne wobec faktu, że obecnie krąg polskojęzycznych rodzin zastępczych w tym kraju jest bardzo niewielki.

   

   

  Centralną instytucją zajmującą się opieką zastępczą w Holandii jest Pleegzorg Nederland (PN). Koordynuje ona na poziomie krajowym działania organizacji lokalnie rekrutujących i współpracujących z rodzicami zastępczymi. Kompletną listę organizacji działających w poszczególnych regionach znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.pleegzorg.nl/pleegzorgorganisaties/. Przez cały okres opieki nad dzieckiem będą Państwo zobowiązani do współpracy z PN, która będzie monitorowała przebieg opieki oraz udzielała niezbędnego wsparcia. Jako rodzice zastępczy muszą Państwo być w stanie prowadzić dobrą współpracę z wieloma osobami – m.in. rodzicami dziecka, opiekunem rodziny, pracownikami instytucji pomocowych, nauczycielami.

   

   

  W zakładkach poniżej publikujemy przetłumaczone z języka niderlandzkiego podstawowe informacje przekazywane przez Pleegzorg Nederland osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym urzędem (haga.rodzina-zastepcza@msz.gov.pl) bądź bezpośrednio z PN (info@pleegzorg.nl).

   

  Jak zostać rodzicem zastępczym?

   

  Najczęściej zadawane pytania

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: