close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UTRATA LUB ZNISZCZENIE WAŻNEGO PASZPORTU

 • Utrata lub zniszczenie ważnego paszportu:

   

  1. W przypadku utraty paszportu należy zgłosić ten fakt OSOBIŚCIE w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Hadze w godzinach pracy urzędu.
  2. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania spotkania w tej sprawie.
  3. Osoba dokonująca zgłoszenia powinna mieć ze sobą inny ważny dokument ze zdjęciem.
  4. W razie utraty dokumentu nie z własnej winy należy okazać dokument potwierdzający ten stan rzeczy (w przypadku kradzieży – protokół zgłoszenia kradzieży na policji). Utrata ważnego paszportu z winy posiadacza powoduje konieczność poniesienia podwyższonej opłaty konsularnej przy składaniu wniosku o wydanie kolejnego dokumentu paszportowego (330 euro za paszport 10-letni i 210 euro za 5-letni) 
  5. Zaświadczenie o utracie dokumentu wydaje się jedynie na wniosek zainteresowanego. Zaświadczenie to NIE JEST DOKUMENTEM PODRÓŻY.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: