close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SZKOŁY POLSKIE

 • Lista polskich szkół sobotnich, w których dzieci mogą nauczyć się polskiego dostępna jest tutaj (strona w języku polskim): http://www.fpsn.nl/pl/. Szkoły te stanowią jedynie uzupełnienie oferty edukacyjnej i NIE ZASTĘPUJĄ obowiązkowej edukacji w Holandii.

   

  Zajęcia z języka polskiego oferuje także Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Hadze. Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.spk-haga.nl/.

   


   

  Forum Polskich Szkół w Holandii

   

  Forum Polskich Szkół w Holandii to organizacja parasolowa, zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli. 

   

  Strona internetowa: www.fpsn.nl

  Kontakt: info@fpsn.nl 

   

  Przewodnicząca: Agnieszka Lonska 0645568100

  Wiceprzewodnicząca: Małgorzata Lubbers-Dąbrowska 063919530

  Adres korespondencyjny: Van de Spiegelhof 11  5121 HH Rijen

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: