close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZASADY DOFINANSOWYWANIA PROJEKTÓW

 • 28 września 2016

  Stowarzyszenia/organizacje polonijne działające w Królestwie Niderlandów mogą starać się o dofinansowanie swoich projektów na poniższych zasadach:

  Stowarzyszenia/organizacje polonijne działające w Królestwie Niderlandów zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie swoich projektów powinny wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w terminie:

   

  • do 30.04.2019 r. - w przypadku wniosków, których realizacja planowana jest na drugą połowę roku 2019.

   

  Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

  Wniosek należy przesłać mailem na adres:

  haga.konsulat@msz.gov.pl

  oraz pocztą na adres:

  Ambassade van de Republiek Polen
  Alexanderstraat 25
  2514 JM Den Haag 

   

  Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Hadze. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką.

  Wnioski powinny zawierać szczegółowy kosztorys precyzyjnie przewidujący niezbędne w projekcie wydatki z zakresu zakupu usług i materiałów.

  Wnioskodawcy, których prośby o dofinansowanie zostaną rozpatrzone pozytywnie zostaną o tym poinformowani pisemnie, a następnie podpiszą z Ambasadą RP w Hadze umowę o wykonaniu projektu, która będzie szczegółowo precyzować zasady finansowania i realizacji zadania.

  Dofinansowanie następuje na zasadzie zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie. W celu rozliczenia organizatorzy zobowiązani są przedstawić sprawozdanie z wykonania projektu oraz dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty w terminie określonym w umowie.

  Projekt należy zaplanować w sposób umożliwiający jego pełną realizację oraz rozliczenie finansowe w przeciągu danego roku, najpóźniej do 10 grudnia 2019 r.

  Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.

  Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku 2019

  2. Zadania 2017-2018

  Tagi: fundusze

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: