close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

 •  

  Czym różni się opieka zastępcza od adopcji?

   

  Adoptując dziecko, stajesz się w sensie prawnym jego rodzicem, otrzymuje ono również Twoje nazwisko. Adoptowane dziecko jest częścią Twojej rodziny. Dziecko w opiece zastępczej nie stanowi rodziny pod względem prawnym; jako rodzic zastępczy nigdy nie wychowujesz dziecka samodzielnie. W proces wychowawczy zaangażowane są również inne osoby, np. rodzice dziecka czy też doradca z organizacji opiekuńczej. W miarę możliwości szuka się takiego rozwiązania, by dziecko mogło powrócić do rodziców biologicznych.

   

   

  Jak długo będę opiekować się dzieckiem?

   

  Rodzice zastępczy tymczasowo przejmują zadania wychowawczo-opiekuńcze od rodziców dziecka. Jak długo pozostanie ono w rodzinie zastępczej, zależy od potrzeb dziecka i jego rodziców. Czasami wystarcza kilkutygodniowa opieka, może ona trwać jednak nawet kilka lat. Niektóre dzieci zostają u rodziców zastępczych aż do osiągnięcia pełnoletniości.

   

   

  Jak długo trwa proces aplikacyjny?

   

  Czas trwania programu wprowadzającego zależy od regionu kraju, przeciętnie musisz być przygotowany na oczekiwanie od czterech do siedmiu miesięcy. Po ukończeniu programu i akceptacji ze strony Rady należy jeszcze poczekać na dopasowanie dziecka, dla którego oferowana przez Ciebie pomoc będzie najodpowiedniejsza.

   

   

  Jak zapoznam się z dzieckiem?

   

  W nagłych sytuacjach nie ma przeważnie możliwości wcześniejszego zapoznania się z przyjmowanym dzieckiem – pracownik pomocowy dzwoni i po kilku godzinach zjawia się u Ciebie z dzieckiem. We wszystkich innych przypadkach pierwszy kontakt polega na krótkiej wizycie pracownika pomocowego z dzieckiem u Ciebie, bądź to Ty odwiedzasz dziecko w jego własnym otoczeniu. Innym razem dziecko przychodzi pobawić się na dłużej, a jeszcze innym zostaje na noc. Kontakt taki jest stopniowo rozszerzany. Zapoznasz się również z rodzicami dziecka. Gdy jest odpowiednia „chemia” i wszystko przebiega dobrze, dziecko zamieszka u Ciebie.

   

   

  Czy rodzic zastępczy otrzymuje rekompensatę poniesionych kosztów?

   

  Tak, jeśli rodzicom oficjalnie zostało przydzielone dziecko i podpisali umowę opieki zastępczej, otrzymują ustawowo rekompensatę finansową. Służy ona pokryciu poniesionych kosztów i jako taka nie zalicza się do przychodów. W zależności od wieku dziecka podstawowa rekompensata wynosi od €543 do €667. Ze względu na szczególną sytuację, np. opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym bądź opieka nad więcej niż trojgiem dzieci, możliwe jest otrzymanie wyższej rekompensaty.

   

   

  W jaki sposób organizowany jest kontakt z rodzicami dziecka?

   

  Wszystkie zaangażowane strony z wyprzedzeniem czynią ustalenia, które mają na celu jak najlepsze zorganizowanie kontaktów dziecka z rodzicami biologicznymi. Kontakty takie mogą w zależności od sytuacji odbywać się u rodziców zastępczych bądź w neutralnym miejscu. Czasami dziecko odwiedza dom rodzinny lub nawet zostaje tam na weekend. Dla dziecka może być ważne, by utrzymywać kontakt z braćmi, siostrami, dziadkami i innymi członkami rodziny. Również na ten temat czyni się najpierw odpowiednie ustalenia.

   

   

  Czy muszę posługiwać się językiem niderlandzkim?

   

  Znajomość języka niderlandzkiego jest zdecydowanie zalecana co najmniej w stopniu komunikatywnym, by móc sprawnie porozumiewać się z organizacjami pomocowymi i wszystkimi stronami zaangażowanymi w organizację opieki zastępczej. Jeśli jednak nie posługujesz się niderlandzkim na dobrym poziomie, organizacje pomocowe będą zazwyczaj gotowe nawiązać z Tobą współpracę również w języku angielskim bądź niemieckim.

   

   

  Na jakie wsparcie mogę liczyć?

   

  Pleegzorg Nederland stara się jak najlepiej przygotować rodziców zastępczych na przybycie dziecka. Zostanie Ci przydzielony opiekun, od którego na bieżąco będziesz otrzymywać wsparcie. Ustaleń odnośnie opieki nad dzieckiem dokonuje się na piśmie, są one również regularnie ewaluowane. W przypadku konkretnych problemów oferowana jest specjalistyczna opieka, np. terapia zajęciowa. Organizacje opieki często organizują wieczory tematyczne poświęcone bieżącym kwestiom, takim jak przywiązanie, problemy behawioralne oraz sposób postępowania z dziećmi. Organizacją wsparcia jest Holenderskie Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych NVP (Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen), które stanowi platformę kontaktu z innymi rodzicami zastępczymi, reprezentuje ich potrzeby i upowszechnia wiedzę na temat opieki zastępczej. Dzięki NVP możesz spotkać inne rodziny zastępcze oraz wymienić informacje i doświadczenia. Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia: http://www.denvp.nl/.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: