close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY PASZPORTOWE

 • W poniższym materiale informacyjnym posłużono się terminologią uproszczoną, która może odbiegać od ścisłego języka prawnego stosowanego w ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych.

   

   

  RODZAJE DOKUMENTÓW PASZPORTOWYCH:

   

  Konsul wydaje paszporty i paszporty tymczasowe (ważne nie dłużej niż przez 12 miesięcy od daty jego wydania).

  Najczęściej wydawanymi przez urząd konsularny w Hadze dokumentami paszportowymi są:

   

  • paszport dla osoby dorosłej lub osoby małoletniej między 13 a 18 r.ż., ważny 10 lat od daty wydania – biometryczny;
  • paszport dla osoby małoletniej (do 13 r.ż.) ważny 5 lat od daty wydania;
  • paszport tymczasowy:
   •  dla osoby przebywającej za granicą, na powrót do miejsca stałego pobytu;
   • dla osoby przebywającej za granicą w związku z chorobą lub pogrzebem jego członka rodziny albo prowadzoną przez tę osobę działalnością zawodową;
   • na czas oczekiwania na doręczenie paszportu ważnego 10 / 5 lat;
   • bez zamieszczania numeru PESEL dla małoletniego urodzonego za granicą na podstawie holenderskiego aktu urodzenia na druku międzynarodowym - wydawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

   

  PROCEDURA UZYSKANIA PASZPORTU:

   

  • umów się na spotkanie za pośrednictwem systemu E-KONSULAT (nie istnieje możliwość zapisów telefonicznych lub osobistych);
  • pobierz wniosek (link poniżej) wydrukuj go w formacie A4, zapoznaj się z informacją o sposobie wypełniania wniosku i wypełnij wniosek przed przyjazdem do konsulatu;
  • staw się osobiście na spotkanie - punktualnie i z kompletem wymaganych dokumentów (szczegółowa lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej);
  • status złożonego wniosku paszportowego można sprawdzić TU:
  • odbierz paszport osobiście (bez konieczności umawiania wizyty) z aktualnym dokumentem paszportowym. Tylko w uzasadnionych przypadkach w momencie składania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego można zwrócić się o przesłanie gotowego dokumentu przesyłką poleconą(czynność dodatkowo płatna 10 euro).

   

   

  WYMOGI:

   

  Dla osoby pełnoletniej:

   

  • wniosek paszportowy - pobierz wniosek, wydrukuj dwustronnie w formacie A4 i wypełnij;
  • zdjęcie paszportowe (kolorowe, 35x45mm, wykonane w ostatnich 6 miesiącach);
  • polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty w przypadku, gdy nie posiada się paszportu lub utracił on ważność); w przypadku braku ważnego dokumentu – ostatni posiadany dokument;
  • w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą także odpis polskiego aktu małżeństwa.
  • wniesienie opłaty konsularnej – kartą lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;

   

   

  Dla osoby małoletniej do 18 r.ż.

   

  • wniosek paszportowy - pobierz wniosek, wydrukuj dwustronnie w formacie A4 i wypełnij;
  • zdjęcie paszportowe (kolorowe, 35x45mm, wykonane w ostatnich 6 miesiącach);
  • w przypadku paszportu dla dziecka nieposiadającego numeru PESEL  – polski odpis aktu urodzenia;
  • w przypadku paszportu dla dziecka posiadającego numer PESEL  – poprzedni paszport, lub dowód osobisty w przypadku, gdy małoletni nie posiada się paszportu lub utracił on ważność;
  • obecność osobista dziecka jest wymagana dopiero po ukończeniu 5 roku życia;
  • obecność obojga rodziców (lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych) z ważnymi dokumentami tożsamości, tj. paszportami bądź dowodami osobistymi; do wydania dokumentu paszportowego osobie małoletniej jest wymagana pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich obecność w momencie składania wniosku, chyba że na podstawie orzeczenia sądu jeden z rodziców został pozbawiony władzy rodzicielskiej. Obecność jednego z rodziców może zostać zastąpiona jego pisemnym oświadczeniem poświadczonym przez notariusza. W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

  W przypadku gdy uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie dokumentu paszportu jest tylko jeden z rodziców, dokument potwierdzający to prawo, takie jak polski ODPIS ZUPEŁNY aktu urodzenia dziecka, odpis skrócony aktu zgonu drugiego rodzica, orzeczenia sądu w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej, dołącza się do wniosku.

   

  • wniesienie opłaty konsularnej – kartą lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;

   

   

  OPŁATY KONSULARNE:

   

  Wnosi się holenderską kartą bankową lub gotówką w dniu składania wniosku bądź uprzednio na konto bankowe urzędu konsularnego;

   

  RODZAJ DOKUMENTU PASZPORTOWEGO

  KWOTA W EURO

   

  paszport dla osoby dorosłej ważny 10 lat od daty wydania – biometryczny

   

  110

   

  opłata za wydanie paszportu w miejsce utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza

   

  330

   

  paszport dla osoby małoletniej (od 13 do 18 r.ż.) ważny lat 10 od daty wydania

   

  55

   

  paszport dla osoby małoletniej (do 13 r.ż.) ważny lat 5 od daty wydania

   

  35

   

  opłata za wydanie paszportu w miejsce utraconego lub zniszczonego z winy posiadacza - dla osoby małoletniej do 13 r.ż.

   

  210

   

  paszport tymczasowy na czas oczekiwania na doręczenie sporządzonego w RP paszportu (wydawany tylko po złożeniu i opłaceniu wniosku o paszport ważny na 10 lub 5 lat)

  15

   

  paszport tymczasowy dla osoby dorosłej, która nie ukończyła 70 r.ż.

   

  40

   

  paszport tymczasowy dla osoby małoletniej 

   

  30

   

  wykonanie czynności paszportowej w trybie pilnym (opłata pobierana wraz z inną opłatą paszportową) - DOTYCZY TYLKO DOKUMENTÓW TYMCZASOWYCH

   

  30

  Wniosek o wysyłkę gotowego dokumentu paszportowego za pośrednictwem listu poleconego składany razem z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego – TYLKO W UZASADNIONYCH PRZYPADKACH

  10

   

   

  ZDJĘCIE PASZPOROTWE
   

  Przedkładane zdjęcie paszportowe musi:

  • być aktualne - nie starsze niż 6 miesięcy,
  • zostać wykonane na wprost (en face)
  • przedstawiać osobę o naturalnym wyrazie twarzy, z zamkniętymi ustami, z otwartymi oczami, bez nakrycia głowy, ciemnych okularów itp.,
  • zostać wykonane w kolorze, na jednolitym, jasnym tle, wydrukowane w dużej rozdzielczości na papierze fotograficznym.

                                         

   

   

   

  CZAS OCZEKIWANIA:

   

  • paszport biometryczny – ok. 4-5 tygodni
  • paszport tymczasowy – 2 tygodnie
  • procedura wydania paszportu tymczasowego w trybie pilnym – natychmiast, lub maksymalnie 2 dni robocze

   

  Osoby dokonujące rezerwacji miejsc lub wykupujące bilety na wyjazd przed otrzymaniem paszportu czynią to na własną odpowiedzialność. Wydział Konsularny nie gwarantuje wydania i doręczenia paszportu na dany dzień oraz nie jest odpowiedzialny za szkody i koszty mogące powstać z tego powodu.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: