""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STRUKTURA I PERSONEL

 • Pracami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów kieruje pan Marcin Czepelak, Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny RP w Królestwie Niderlandów.

   

   

  Struktura organizacyjna i zakres kompetencji poszczególnych komórek placówki:

   

  • Wydział Polityczno – Ekonomiczny. Zajmuje się całokształtem zagadnień związanych z polsko-niderlandzkimi stosunkami dwustronnymi: śledzi i analizuje rozwój sytuacji wewnętrznej w Królestwie Niderlandów i jej polityki zagranicznej, zapewnia ochronę interesów RP w KN, utrzymuje kontakty ze środowiskami opiniotwórczymi i środkami masowego przekazu, wspiera polsko-niderlandzką współpracę dwustronną i na forach wielostronnych, prowadzi działania mające na celu szeroko pojętą promocję Polski w Królestwie Niderlandów.

   

  • Wydział Konsularny - chroni prawa i interesy obywateli RP w Królestwie Niderlandów, udziela pomocy konsularnej Polakom przebywającym na terenie Holandii, dokonuje czynności prawnych takich jak: legalizacje dokumentów, poświadczenia podpisów, wydaje wizy, pośredniczy w kontaktach obywateli polskich mieszkających w Holandii z właściwymi instytucjami w Polsce, działa na rzecz umacniania więzi między Polonią holenderską a Polską, oraz upowszechniania znajomości języka polskiego i tradycji narodowej, nadzoruje funkcjonowanie konsulatów honorowych RP w Królestwie Niderlandów.

   

  • Biuro Attaché Obrony - zadaniem Biura Attaché Obrony jest ułatwianie współpracy pomiędzy polskimi i holenderskimi Siłami Zbrojnymi. Biuro to promuje związki jakie istnieją pomiędzy Ministerstwami Obrony obu krajów w ich szerokim obszarze - wspólne szkolenia i operacje. BAO asystuje w sprzedaży i zakupach sprzętu wojskowego oraz w koordynacji obchodów rocznicowych i ceremonii kombatanckich w Królestwie Niderlandów. Odpowiada również na pytania od osób publicznych i prywatnych w sprawach obronności Rzeczpospolitej Polski.

   

  • Referat ds. Administracyjno-Finansowych realizuje całokształt zadań związanych z wydatkami i przychodami budżetowymi Ambasady, sprawuje pieczę nad majątkiem trwałym Skarbu Państwa, prowadzi sprawy personalne.

    

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: