close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADOR

 •  

   

   

  Marcin Czepelak jest prawnikiem specjalizującym się w prawie międzynarodowym. Zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie był związany także z kilkoma zagranicznymi ośrodkami naukowymi, takim jak Instytut Maxa-Plancka w Hamburgu oraz Uniwersytet w Cambridge. Jako ekspert posiada zarówno krajowe, jak i międzynarodowe doświadczenie legislacyjne. Doradzał Ministerstwu Sprawiedliwości oraz Sejmowi RP, a także Komisji Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu.

   

  W 2006 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił rozprawę doktorską poświęconą umowom międzynarodowym, która uzyskała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”. Habilitował się w 2016 r. na podstawie monografii pt. „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”.

   

  Marcin Czepelak jest autorem czterech książek i ponad 20 artykułów naukowych, opublikowanych w języku polskim, angielskim i włoskim. Publikacje te dotyczą prawa kolizyjnego, międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów.

   

  Włada biegle językiem niemieckim, angielskim i francuskim. Posługuje się również hiszpańskim.

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: