""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STAŁY PRZEDSTAWICIEL RP PRZY OPCW

 • Stały Przedstawiciel RP przy OPCW

  Stałym Przedstawicielem RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons – OPCW) jest Pan Ambasador Marcin CZEPELAK, obecnie też przedstawiciel Polski w Radzie Wykonawczej OPCW.

  Członkiem Delegacji RP przy OPCW jest pan Marcin KAWAŁOWSKI, Radca w Ambasadzie, który pełni funkcję Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy OPCW.

  Rys historyczny

  Organizacja ds. Zakazu Broni Chemicznej została utworzona 29 kwietnia 1997 roku wraz z wejściem w życie Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Chemical Weapons Convention, CWC). Konwencja została przedłożona do podpisu w Paryżu 13 stycznia 1993 roku.

  W tym roku w Hadze uroczyście – z udziałem Dyrektora Generalnego OPCW oraz Króla Królestwa Niderlandów – była obchodzona 20. rocznica wejścia w życie Konwencji (zob.:  https://20years.opcw.org/).

  Obecnie OPCW zrzesza 192 państwa członkowskie. Poza zasięgiem oddziaływania Konwencji pozostają państwo-sygnatariusz (Izrael) i 3 państwa, które nie podpisały CWC (Egipt, KRLD, Sudan Południowy).

  Konwencja CWC jest pierwszym w historii instrumentem prawa międzynarodowego, zakładającym całkowitą likwidację jednej z trzech kategorii broni masowego rażenia.

  Głównym obszarem działalności OPCW jest: (1) stały nadzór nad procesem niszczenia broni chemicznej oraz zniszczenia lub konwersji na cele pokojowe byłych zakładów do produkcji broni chemicznej, (2) nadzór i weryfikacja działalności przemysłowej z użyciem związków chemicznych znajdujących się na wykazach CWC, poprzez deklaracje składane przez państwa i inspekcje, (3) wspieranie pokojowego wykorzystania chemii, szczególnie w państwach rozwijających się.

  W 2103 roku OPCW została uhonorowana pokojową nagrodą Nobla za całokształt wysiłków na rzecz urzeczywistnienia świata wolnego od broni chemicznej.

   

  Polska w OPCW

  Polska podpisała Konwencję, jako jedno z pierwszych państw, 13 stycznia 1993 roku, ratyfikowała ją dwa lata później (23 sierpnia) i stała się członkiem OPCW od momentu powstania Organizacji tj. od 29 kwietnia 1997 roku. W 2001 roku przyjęta została ustawa o wykonywaniu Konwencji w Polsce (Organem Narodowym jest Minister Spraw Zagranicznych).

  Polska terminowo złożyła wszystkie wymagane deklaracje (deklaracje początkowe; coroczne deklaracje przemysłowe składane na jesieni w odniesieniu do planowanej produkcji i na wiosnę w odniesieniu do produkcji w roku ubiegłym; coroczne deklaracje dot. narodowych programów ochrony przed bronią chemiczną zgodnie z Art. X CWC) oraz wypełniła zobowiązania dot. przekazania pomocy zgodnie z Art. X (wpłata na fundusz w wysokości 50 tys. guldenów, czyli ponad 20 tys. euro). Przekazuje też środki na fundusze OPCW powołane do realizacji odrębnych projektów (przykładowo, w 2013 roku Polska przeznaczyła 100 tysięcy euro na fundusz niszczenia syryjskiej broni chemicznej). 6 listopada 2009 roku w życie weszła dwustronna umowa z OPCW ws. przywilejów i immunitetów Organizacji. Polska regularnie przyjmuje inspekcje przemysłowe OPCW.

  W prawie 20-letniej historii istnienia organizacji Polska – jako jedyny kraj - przewodniczyła wszystkim organom politycznym OPCW: tj. od maja 1998 do maja 1999 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Wykonawczej, od listopada 2004 do listopada 2005 – Przewodniczącego Konferencji Państw Stron CWC, a od 8 do 19 kwietnia 2013 –  Konferencji Przeglądowej CWC.

  Obecnie po raz szósty RP jest reprezentowana w Radzie Wykonawczej OPCW. Bieżącą kadencję w Radzie Polska rozpoczęła 12 maja 2016 roku i potrwa ona do 11 maja 2018 roku.

  Polacy są obecni także w organach pomocniczych OPCW oraz ciałach doradczych tj. w Radzie ds. Naukowych oraz Radzie ds. Edukacji i Promocji CWC. W ramach OPCW Polska była ponadto zaangażowana w koordynowanie („facilitation”) wykonywania Artykułu X Konwencji, poświęconego pomocy i ochronie w przypadku możliwości użycia broni chemicznej.

  Szczególna rola RP w promocji Konwencji o zakazie broni chemicznej wynika z faktu, iż Polska, jako jedyny sponsor (autor), corocznie wprowadza pod obrady I Komitetu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych projekt Rezolucji w sprawie implementacji CWC.

  Do chwili obecnej w Polsce miały miejsce trzy wizyty Dyrektorów Generalnych OPCW: w grudniu 2009 roku (ówczesny Dyrektora Generalny Ambasador Regelio Pfirter) oraz Ambasadora Ahmet Üzümcü (w listopadzie 2010 roku i listopadzie 2016 roku).

  Aktywność Polski nie sprowadza się tylko do kontaktów politycznych. Polska jest aktywnym uczestnikiem i beneficjentem programów przygotowywanych i współfinansowanych przez OPCW. Szczególnie aktywne we współpracy z OPCW jest: Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie (IPO), Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i służba celna. Polskie zakłady chemiczne regularnie biorą udział we flagowym programie współpracy międzynarodowej OPCW pod nazwą Associate Programme.

  Szerzej:

  - OPCW http://www.opcw.org/

  - Miejscu tematyki bezpieczeństwa chemicznego w polityce nieproliferacji i rozbrojenia RP

  http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: