close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 •  

   

  Królestwo Niderlandów (KN) jest wysoko rozwiniętą i otwartą gospodarką, z bardzo ważną rolą handlu zagranicznego, który przyczynia się do wytworzenia ponad połowy niderlandzkiego PKB. Struktura gospodarki KN jest charakterystyczna dla kraju wysokorozwiniętego z wiodącym udziałem sektora usług. Główne dziedziny działalności przemysłowej KN to przetwórstwo spożywcze, produkcja chemiczna, rafinacja ropy naftowej oraz produkcja maszyn elektrycznych. To czyni z tego kraju bardzo intersującego partnera gospodarczego dla Polski. Obecnie w dalszym ciągu dominują holenderskie inwestycje w naszym kraju. Tradycyjnie, Niderlandy są jednym z kluczowych i największych inwestorów w Polsce. Jednakże również dynamicznie rozwija się obecność polskich przedsiębiorców w Holandii. Coraz

  częściej duże polskie firmy, przekonane o jakości swoich produktów i usług, decydują się na wejście na ten wymagający rynek. Rośnie także liczba małych i średnich polskich firm oferujących szerokie spektrum towarów i usług dla holenderskich konsumentów.

   

   

  Formalnie całokształt współpracy gospodarczej i wymiany handlowej między Polską a Królestwem Niderlandów (oraz pozostałymi krajami Unii Europejskiej) reguluje Traktat Akcesyjny ze Wspólnotami Europejskimi i ich krajami członkowskimi z dnia 16 kwietnia 2003 roku, który wszedł w życie 1 maja 2004 r.

  Ponadto szereg kwestii związanych z polsko-niderlandzką współpracą gospodarczą regulują umowy bilateralne. Najważniejsze z nich to: Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (z 2004 r.); Umowa między Rządem RP a Rządem Królestwa Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (z 1994 r.); Deklaracja o współpracy między Ministrem Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministrem Spraw Ekonomicznych Królestwa Niderlandów (z 2009 r.) a także Porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem

  Infrastruktury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Transportu, Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej Królestwa Niderlandów (z 2010 r.).

   

  Współpraca regionalna.

  Również współpraca na poziomie regionalnym odbywa się (częściowo) w oparciu dwustronne umowy o współpracy

  międzyregionalnej. Na chwilę obecną cztery polskie województwa współpracują na takich zasadach z prowincjami niderlandzkimi:

   

  Województwo Lubelskie współpracuje z Prowincją Gelderland (umowa podpisana 19.06.2000 r.);

  Województwo Pomorskie współpracuje z Prowincją Północna Holandia (od 2002 r.);

  Województwo Wielkopolskie współpracuje z Prowincją Północna Brabancja;

  Województwo Zachodniopomorskie współpracuje z Prowincją Overijssel (umowa podpisana 18.10.2006 r.).

   

  Polskie i niderlandzkie regiony współdziałają głównie w zakresie gospodarki wodnej, turystyki, rolnictwa, nowych technologii, ochrony środowiska, infrastruktury komunikacyjnej, nauki i edukacji oraz kultury. Oprócz współpracy między regionami obu krajów, często dochodzi także do kooperacji na szczeblu samorządowym (umowy o współpracy między polskimi powiatami, gminami i miastami a gminami i miastami niderlandzkimi). Obecnie istnieje ok. 70 umów o partnerskiej współpracy miast Polski i KN.

   

   

  Współpraca samorzadów gospodarczych

   

  Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza.

  Instytucja ta, posiadająca biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, współpracuje z międzynarodową siecią holenderskich izb gospodarczych działających w wielu krajach Europy. Izba działa na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a KN (organizacja warsztatów, seminariów, sympozjów poświęconych zagadnieniom istotnym dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spotkania z przedstawicielami sfer politycznych). W chwili obecnej Izba zrzesza około 110 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polską a KN, w tym wszystkich największych inwestorów niderlandzkich w Polsce, jak również wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oferuje również kompleksowy zakres usług doradczych w kwestiach związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku polskim i

  niderlandzkim. www.nlchamber.com.pl

   

   

  Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji

  Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji (Nederlands-Pools Centrum voor Handelsbevordering – NPCH) jest organizacją funkcjonującą w ramach zrzeszenia holenderskich izb przemysłowo-handlowych i skupiającą te firmy niderlandzkie, które są zainteresowane współpracą biznesową z Polską (obecnie ok. 80 członków). Pracami tej instytucji kieruje rada NPCH, inicjująca co roku wiele przedsięwzięć promujących polską gospodarkę oraz dwustronne kontakty handlowe i inwestycyjne. Docelowo Centrum pragnie objąć swą działalnością także polskie firmy aktywne w KN. www.handelsbevordering.nl

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: