close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE ZAJMUJĄCE SIĘ WSPÓŁPRACĄ POLSKO-NIDERLANDZKĄ

 •  

   

  Zarówno w Polsce, jak i w Niderlandach funkcjonuje wiele organizacji, których celem jest promowanie rozmaitych aspektów stosunków polsko – holenderskich. Poniższa lista przybliża tylko niektóre z nich działające na poziomie międzypaństwowym:

   

  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) to apolityczna i niedochodowa organizacja, stawiająca sobie za cel działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko-niderlandzkich. Podczas regularnych spotkań klubowych, członkowie i sympatycy TPPN mają okazję zapoznać się  z przedstawicielami gospodarki, nauki i kultury Polski oraz Królestwa Niderlandów,  których praca, zainteresowania lub sympatie związane są z Niderlandami. www.tppn.pl (źródło – TPPN)

   

  Polsko - Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne (Pools – Nederlandse Kulturele Vereniging, PNKV) jest organizacją z siedzibą w Holandii zrzeszającą Polaków, Holendrów i inne osoby, którym stosunki polsko – niderlandzkie są bardzo bliskie. Stowarzyszenie liczy ok. 700 członków zamieszkałych przeważnie na terenie Holandii ale także i poza jej granicami. PNKV jest stowarzyszeniem dwujęzycznym i stawia sobie za cel pogłębianie wzajemnych kontaktów między Polakami i Holendrami w celu bliższego poznania mentalności, kultury i społeczeństwa obu krajów. www.pnkv.nl (źródło – PNKV)

   

  Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza. Instytucja ta, posiadająca biura w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku, współpracuje z międzynarodową siecią holenderskich izb gospodarczych działających w wielu krajach Europy. Izba działa na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych pomiędzy Polską a KN (organizacja warsztatów, seminariów, sympozjów poświęconych zagadnieniom istotnym dla warunków prowadzenia działalności gospodarczej, spotkania z przedstawicielami sfer politycznych). W chwili obecnej Izba zrzesza około 110 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polską a KN, w tym wszystkich największych inwestorów niderlandzkich w Polsce, jak również wiele małych i średnich przedsiębiorstw. Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza oferuje również kompleksowy zakres usług doradczych w kwestiach związanych z uruchamianiem i prowadzeniem działalności gospodarczej na rynku polskim i niderlandzkim. www.nlchamber.com.pl

   

  Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Niderlandzkich. Działalność stowarzyszenia utworzonego w 2007 r. ma na celu zrzeszanie i reprezentację interesów polskich przedsiębiorców działających w KN oraz aktywną współpracę z miejscowym środowiskiem administracji i biznesu na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a KN. Organizacja zapewnia wszechstronną pomoc polskim podmiotom przy realizacji ich interesów na terenie Niderlandów. www.vpno.nl

   

  Polsko-Niderlandzkie Centrum Wspierania Handlu i Inwestycji. (Nederlands-Pools Centrum voor Handelsbevordering – NPCH) jest organizacją funkcjonującą w ramach zrzeszenia holenderskich izb przemysłowo-handlowych i skupiającą te firmy niderlandzkie, które są zainteresowane współpracą biznesową z Polską (obecnie ok. 80 członków). Pracami tej instytucji kieruje rada NPCH, inicjująca co roku wiele przedsięwzięć promujących polską gospodarkę oraz dwustronne kontakty handlowe i inwestycyjne. Docelowo Centrum pragnie objąć swą działalnością także polskie firmy aktywne w KN. www.handelsbevordering.nl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: